sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Chilští biskupové se omluvili za selhání v případě obětí sexuálního zneužívání

Trvá to již roky, cesta do Říma, papežské pokárání a masové rezignace, ale chilští biskupové nyní veřejně uznali, že kolektivně „selhali“ při ochraně dětí před kněžským sexuálním zneužíváním. „Selhali jsme v naší roli pastýřů, protože jsme nenaslouchali, nedůvěřovali a nebyli nablízku obětem těžkého hříchu a nespravedlnosti páchané kněžími a řeholníky,“ napsali biskupové v prohlášení na závěr mimořádného generálního shromáždění věnovaného řešení přetrvávající krize v této místní církvi.

Chilští biskupové se omluvili za selhání v případě obětí sexuálního zneužívání

Nařčení několika příslušníků chilské církve, zejména biskupa Juana Barrosa, obviňovaného z krytí svého poradce, pedofilního kněze Fernanda Karadimy, vedla papeže Františka k tomu, aby zahájil vyšetřování, po němž přijal rezignaci pěti biskupů, a pozorovatelé se domnívají, že v následujících měsících přijme další rezignace.

Papežovo stanovisko navíc otevřelo cestu chilským prokurátorům, aby mohli začít vyšetřovat zneužívání páchané kněžími, neboť většina těchto případů nebyla nahlášena úřadům, dokonce ani poté, co kněží byli uznáni vinnými a odvoláni ze služby.

„Nezareagovalli jsme včas, když jsme čelili bolestným případům zneužívání, zneužití moci a autority, a z toho důvodu prosíme o odpuštění – především oběti a pozůstalé,“ řekl biskup Santiago Silva, předseda chilské biskupské konference.

„Někteří z nás bývali mohli být aktivnější a pozornější vůči bolesti, kterou trpěly oběti, jejich rodiny a církevní společenství,“ dodal.

Biskupové také oznámili zavedení řady opatření, která jsou pokusem „reagovat a alespoň začít řešit tento závažný problém, kterému v Církvi čelíme“. Patří sem „naprostá dostupnost pro spolupráci s prokuraturou“, která otevřela 38 případů a stíhá 73 obviněných, kteří zneužívali více než 100 osob.

Kardinál Ricardo Ezzati, arcibiskup ze Santiaga, byl prokuraturou předvolán kvůli obviněním, že kryl případy zneužívání, a příští měsíc by měl být vyslýchán.

Silva rovněž uvedl, že po příštím shromáždění, které je plánováno na duben, biskupové oznámí „střednědobá a dlouhodobá opatření pro potírání kněžského zneužívání a kultury systematického zatajování, kterou František odsoudil na počátku letošního roku.

Biskupové se zavázali, že zveřejní každé kanonické vyšetřování, které se již uskutečnilo kvůli pravděpodobnému zneužívání nezletilých, a požádali představené řeholních kongregací učinit totéž.

Na páteční tiskové konferenci, kde byla tato opatření oznámena, byl přítomen i biskup Fernando Ramos, generální sekretář chilských biskupů. Mluvil o vůli uzavřít dohodu, která by zaručila „plynulý přenos informací“, které, ač spadají pod církevní zákony, „vyhovují požadavkům veřejné správy“.

Ohledně toho, zda Církev oznámí prokuratuře jména obětí, biskup odpověděl, že je to jedna z věcí, o které se diskutuje.

„Je zde jedno klíčové kritérium: naprostá ochota spolupracovat s prokurátory a na základě toho se snažíme dosáhnout dohody,“ uvedl Silva.17. 08. 2018, Crux Now