sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Res Claritatis

Res Claritatis, z.s., Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha

E-mail: redakce@rcmonitor.cz

Číslo účtu: 2400089111/2010, IBAN: CZ5520100000002400089111, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

IČO: 26598752

Res Claritatis je spolek, jehož účelem je kulturní a vzdělávací činnost zaměřená na prevenci náboženské nesnášenlivosti široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež. Res Claritatis nikdy nebylo, není a nikdy neplánuje být příjemcem státních nebo jiných dotací. Vše, co dělá, se děje díky darům mnoha konkrétních lidí. I vy mezi ně můžete patřit.


Zpravodajský portál Monitor - svět katolickýma očima

Teologický poradce: P. Mgr. Evermod Jan Sládek, OPraem.

Kontakt: redakce@rcmonitor.cz

Prostřednictvím zpravodajského portálu přináší Res Claritatis od roku 2002 aktuální zpravodajství z katolického světa, přičemž domácí zpravodajství klade do mezinárodního kontextu. Zpravodajství ve svém celku chce naznačovat dimenze celosvětového církevního dění, jehož obraz zpravidla bývá v běžných médiích mezerovitý a zkreslený.

Zasílání zpráv e-mailem je možné objednat prostřednictvím online formuláře.


Publicistický čtrnáctideník Monitor

Šéfredaktor: Zdeňka Rybová

Redakční rada:
Mgr. Roman Cardal, Ph.D.; Mgr. Andrej Kutarňa; Mgr. Radim Ucháč

Teologický poradce: P. Mgr. Evermod Jan Sládek, OPraem.

E-mail pro objednávky a příspěvky: redakce@rcmonitor.cz

Publicistický čtrnáctideník Monitor vyšel poprvé u příležitosti slavnosti sv. Václava 27. září 2004. RC Monitor mapuje dění ve společnosti katolickýma očima. Zveřejňuje komentované zprávy, politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory, atd. Rozsah: 16 stran. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství pražského č.j.: arc/419/10 ze dne 10. 9. 2010.

Monitor je posílán zdarma a objednat jej v požadovaném počtu kusů je možné prostřednictvím online formuláře. Jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům, které pokrývají náklady na přípravu, tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo jsou přibližně 25 Kč, což za rok činí 600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.


Děkuji otče!

Web: http://rcmonitor.cz/dekujiotce

Již řadu let nabízí Res Claritatis možnost poděkovat kněžím za jejich službu věřícím. Svá svědectví můžete posílat e-mailem na adresu redakce@rcmonitor.cz nebo jednoduše přes online formulář. Příspěvek bude zveřejněn, odpovídá-li duchu stránek - tj. vděčnosti a úctě ke katolickým kněžím.