sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Přehled zpráv

SEVERNÍ AMERIKA

Někdo tátu dělat musí

Druhý vatikánský koncil (1962–65) je pro katolíky klíčovou událostí posledních šedesáti let. Obnovil sebepochopení církve. Přinesl nový pohled na vztahy k židovskému národu, dalším křesťanům a světu. Nově a významně také uznal důležitost povolání laiků.

Definice rasismu

Jelikož je „rasismus“ těžko definovatelný, někteří lidé naznačují, že lepším přístupem bude použít tradiční slovník týkající se hříchů. Existuje však příliš mnoho příkladů rasismu, které nelze ignorovat (například pálení křížů Ku Klux Klanem či nacistická ideologie „nadřazené, čisté rasy“). Potřebujeme tudíž přesnou a spravedlivou definici, která nám pomůže zajistit, aby navrhovaná řešení nezpůsobila ještě větší zmatek.

Jedno velké svatojosefské obrácení

Homosexuální aktivista: „Svěřuji svůj život se všemi jeho slabostmi Kristu.“ „Světské pokusy o uzdravení z hříchu jsou buď dočasné, nebo zcela neúčinné. Spásy lze dosáhnout jedině vydáním se Kristu a působením svaté, katolické a apoštolské církve.“ Mladík Milo Yiannopoulos, homosexuálně orientovaný muž, jehož konzervativní texty a ochota mluvit pravdu již dříve podnítila v areálech univerzit nepokoje, teď možná vyvolá ještě větší bouři. Začal se totiž označovat za „bývalého gaye“, „svobodného od sodomie“, a denně se zasvěcuje sv. Josefovi.

Pán Ježíš má náhradní mše rád

„Dobře, nebudu z toho nadšený, ale kvůli vám to udělám.“ Tak se před pandemií vyjádřil roku 2019 o večerní mši na Boží hod velikonoční páter Lou Vallone, nejvíce pobuřující kněz v Pittsburghu, který teď v důchodu žije v mé farnosti. Naplánoval jsem to tehdy s určitým rozpaky, protože v mojí farnosti se nedělní večerní mše obvykle vysluhuje, ale nebyl jsem si jist, kolik lidí bude chtít o Velikonocích na večerní mši svatou přijít.

Orestes Brownson: znovuobjevený americký katolický myslitel 19. století

Letos uplyne 145 let od smrti významného amerického myslitele O. Brownsona, který se po mnoholetém morálně–intelektuálním a duchovním hledání a zrání rozhodl konvertovat ke katolictví. Jako dvacetiletý mladík se Brownson rozešel s presbyterianismem, prohloubil své úsilí o vyváženější spojení rozumu a víry. Tento dlouhý a omyly poznamenaný proces později popsal v knize Konvertita (1857) kde rozebral své předchozí zkušenosti s kongregacionalismem, universalismem, unilaterismem, Saint–Simonismem a transcendentalismem.

Skupiny podporující interrupce a LGBT tleskají schválení nového ministra zahraničí

Skupiny podporující interrupce a LGBT tleskají tomu, že americký senát potvrdil jako nového ministra zahraničí Anthonyho Blinkena. Blinkena, jehož prezident Joe Biden jmenoval jako přístího ministra zahraničí, americký senát potvrdil do funkce v úterý 26. ledna poměrem hlasů 67:22. V letech 2015-2017 sloužil za prezidenta Obamy jako náměstek ministra zahraničí.

Američtí biskupové vyzvali Bidena, aby odmítl interrupce

Vyjádření prezidenta Joe Bidena, v němž v den výročí rozhodnutí v kauze Roeová vs. Wade podpořil legální interrupce, vyvolalo prudkou reakci americké biskupské konference, jejíž předseda, který se angažuje v hnutí pro život, prohlásil, že žádný prezident Spojených států by nikdy neměl hájit popírání práva nenarozených dětí na život.

My se smějeme, oni vládnou

Ani sebešikovnější fejetonista nevystihne absurdnost úvodní modlitby demokrata Emanuela Cleavera na nedělním 117. zasedání Kongresu. Cleaver, metodistický pastor, ukončil svou modlitbu za mír v zemi slovy „ve jménu monoteistického Boha, Brahmy a ‚Boha‘ mnoha různých vyznáních, známého pod mnoha jmény. Amen a awoman.“ (Anglické „woman“ [žena] tu je míněno jako genderově korektní protějšek k „men“ [muži] z „amen“ – pozn. překl.) Není pochyb o tom, že se pak shromáždění kongresmani pustili do práce na awomendments (zkomolenina angl. „amendment“ [dodatek], aby v něm místo „men“ [muži] bylo „women“ [ženy] – pozn. překl.) k důležitým zákonům.

Tři příklady kněžské dobroty

Pandemie roku 2020 tvrdě postihla každého katolíka. Takto dlouhý půst od eucharistie nám může připomínat, čím museli ve 20. století procházet hrdinové víry v podzemních církvích a čemu dnes čelí věřící v Číně a na dalších místech, což není špatné. Přesto je velmi, velmi těžké být katolickou církvi bez možnosti být církví jasně eucharistickou. Dotýká se to každého. Zároveň by si však lid církve měl uvědomit, že kněží se to dotýká především.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9