sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Přehled zpráv

SEVERNÍ AMERIKA

Biskupská konference USA za svobodu náboženského vyznání

Biskupská konference USA (USCCB) vydala „výzvu k pohotovosti“ s žádostí, aby katolíci vyzvali své zástupce v Kongresu, aby usilovali o uzákonění „doložky svědomí“ na ochranu těch, kdo se z morálních důvodů staví proti hrazení antikoncepce podle nového federálního zákona o zdr

Rok víry: Charta práv rodiny

„Papežská rada pro rodinu cítí naléhavou potřebu pomáhat jak uvnitř církve, tak i mimo ni, aby byla znovu objevena hodnota rodiny... Jedná se o obrovský úkol na úrovni kultury: pracovat na obnově hodnoty a kultury rodiny, aby se opět stala atraktivnější a relevantní pro náš život i pro společn

Setkání rodin 2015 bude mít klíčový význam

Předseda vatikánské rady pro rodinu se domnívá, že setkání ve Filadelfii v roce 2015 bude důležitou událostí, pokud jde o úlohu a význam rodiny ve společnosti. „Věřím, že světové setkání ve Filadelfii bude velmi důležitou událostí, a to nejen pro Spojené státy, ale i pro celý svět,“ p

Manželství, které zakládalo Ameriku

„Manželství chápané jako svazek jednoho muže a jedné ženy není historickým přežitkem, ale podstatnou a základní institucí současné občanské společnosti.“ Katolický episkopát Spojených států to uvedl v dokumentu předloženém nejvyššímu soudu prostřednictvím amicus curiae brief. Po řadě

USA: modlitba a pokání proti potratům

Kardinál O'Malley doporučuje činit pokání a modlit se za obnovení kultury života. Před čtyřiceti lety bylo vyhlášeno rozhodnutí Nejvyššího soudu, které de facto legalizovalo potraty v USA. Modlitby a kajícná srdce musí tvořit základ pro obnovení úcty k životu v USA, uvedl kardinál Sean O'Malley,

Obama: Manželství homosexuálů je nezbytné pro pokrok národa

Ve svém druhém inauguračním projevu prezident nepatřičně povýšil „manželství osob stejného pohlaví“ na základní občanské právo podobné těm, za něž v průběhu historie bojovali ženy a Afroameričané. Obama se zmínil o potřebě „bránit náš lid a udržovat naše hodnoty“ a poté ho

Pochod pro život v USA s rekordním počtem účastníků

Nejvýše postavený politik, který oslovil zástup - senátor Rand Paul –, se zamyslel nad filosofickou otázkou, jak politika ovlivňuje duši naší země. „Může národ dlouho vydržet to, že nerespektuje posvátnost života? Může národ, který se považuje za svobodný, mít vzpřímenou hlavu, když odpí

Američtí biskupové vyhlásili 9 dní modliteb a pokání

Jednalo se o dny od 19. do 27. ledna. Mimo jiné se konala Celonárodní modlitební vigilie za život (2.–25. ledna) a pochod pro život (25. ledna). K dalším navrženým aktivitám patří speciální mše a eucharistické adorace. „Devět dní modliteb, pokání a poutí“ je součástí „Výzv

USA: Černá komunita a potraty

Agentura Zenit kontaktovala Rev. Clenarda Childresse, zakladatele webových stránek „Černá genocida“ a interviewovala ho ohledně rasového aspektu potratového problému v USA. Na otázku, proč je podle něho potrat zvláště destruktivní pro černou komunitu, Rev. Childress řekl, že afroamer

   8  9  10  11  12  13  14  15  16