sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Křesťanští pekaři, kteří odmítli upéct svatební dort pro lesbický pár, potrestáni

Křesťanští pekaři, kteří odmítli upéct svatební dort pro lesbický pár, potrestáni

Křesťanští pekaři, kteří odmítli upéct svatební dort pro lesbický pár, byli shledáni vinnými z narušení občanských práv poté, co je homosexuální aktivisté přinutili uzavřít svůj podnik. Oregonský úřad práce a průmyslu (BOLI) v pátek oznámil, že jeho vyšetřovatelé zjistili, že křesťanští majitelé pekárny Sweet Cakes by Melissa v Greshamu narušili občanská práva lesbického páru, když mu odmítli upéct svatební dort.

Křesťanští manželé Aaron a Melissa Kleinovi se před rokem objevili v celonárodních zprávách poté, co z důvodu své náboženské víry odmítli upéct svatební dort pro lesbický pár Rachel Cryerovou a Laurel Bowmanovou z Portlandu. Loni v září po náhlém uzavření svého pekařství křesťanský pár obvinil homosexuální aktivisty, že jejich podnik zničili „mafiánskými praktikami“.

Charlie Burr, mluvčí BOLI, pro list The Oregonian prohlásil, že vyšetřovatelé našli významný důkaz, že Kleinovi onen pár protiprávně diskriminovali na základě jeho sexuální orientace.

V tomto státě je nezákonné diskriminovat homosexuální, lesbické, bisexuální a transsexuální osoby na veřejných místech, jako jsou restaurace a pekárny v Oregonu.

V reakci na toto oznámení Melissa na facebookové stránce pekařství napsala, že pociťuje „pokoj“, přestože byla zapletena do kontroverzního případu.

„Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří se modlíte za Aarona a za mě. Vím, že vaše modlitby jsou vyslyšeny. Cítím takový pokoj, navzdory všemu, co se děje. I když přicházejí těžké dny a chvíle zápasů, stále cítíme, že Bůh je v tom s námi. Je to jeho boj a naše situace je v jeho rukou,“ napsala.

„Dostali jsme dopis z BOLI, kde došli k rozhodnutí, že jsme se dopustili zjevné diskriminace. Podle toho, co se nám podařilo zjistit, nyní musíme čekat a do 60 dnů se dozvíme výši pokuty. Zatím nemůžu říct více, ale informace budu stále aktualizovat. Prosím, modlete se nadále za naši rodinu. Bůh je skvělý, úžasný a všemocný. Vím, že má plán,“ dodala.

Očekává se, že stát se bude snažit usnadnit dohodovací proces mezi lesbickým párem a křesťanskými pekaři, a pokud nebude možné dosáhnout dohody, BOLI může podat žalobu ke správnímu soudu.

Paul Thompson, právní zástupce Cryerové a Bowmanové, řekl, že závěr vyšetřování má pro jeho klientky hořkosladkou příchuť. Herbert Grey, advokát Kleinových, uvedl, že je výsledky šetření nepřekvapily. Řekl, že se budou účastnit dohodovacího procesu, ale nemají v úmyslu ustoupit ze své pozice, že pečení dortu by bylo přestoupením proti jejich křesťanské víře.

Jen po dobu jednoho dopoledne se pod příspěvkem na facebookové stránce pekařství objevilo téměř 700 komentářů, z nichž mnohé podporují rozhodnutí těchto pekařů. „Melisso, neustupujte těmto nenávistným lidem. Jednáte správně, neboť vaše skutky jsou v souladu s tím, co kážete. Skutečná intolerance v dnešním světě je na straně liberálů, kteří odmítají dělat to, co sami vyžadují od druhých!“ napsal Jeff Scharn.

„Bůh žehnej vám i vašemu manželovi, Melisso. Stojíte si za svou vírou. Pokud se mi na nějaké službě něco nelíbí, pak si pro ni přece půjdu jinam. O mé peníze bude mít zájem někdo jiný. Ale tento homosexuální pár se chová jako malé děti, které nedostaly to, co chtěly, a proto vás dva nyní stát trestá,“ poznamenala Nicole Hernandezová.

13. 02. 2014, Christian Post