sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Americký arcibiskup zbaven nařčení z pedofilie

Arcibiskup ze St. Paul a Minneapolis v USA John Nienstedt nebude stíhán za sexuální obtěžování. Po intenzivním policejním vyšetřování, jež následovalo po nařčení, žalobce kvůli neodůvodněnosti podezření upustil od trestního stíhání tohoto šestašedesátiletého duchovního.

Nienstedt se kvůli obvinění od poloviny prosince neobjevoval na veřejnosti. Po dobu vyšetřování převzal Nienstedtovy povinnosti vůči veřejnosti pomocný biskup Lee Piche.

Případ začal tím, že jistý mladík Nienstedta obvinil, že se jej roku 2009 při veřejném fotografování po biřmování nevhodně dotýkal na zadní části těla. Arcibiskup odmítl obvinění jako „naprosto a zcela nepravdivé“. Na těchto upomínkových fotografiích držel v jedné ruce svou biskupskou berlu a druhou měl položenou na rameni biřmovance nebo na své biskupské štole. „Ani jednou nedošlo k nějakému nevhodnému kontaktu s nezletilým,“ řekl Nienstedt.

Nienstedt, který stojí v čele diecéze od roku 2008, zřídil v říjnu diecézní pracovní skupinu, která má prošetřovat, jak je nakládáno s obviněními ze sexuálního zneužívání ze strany kněží. Na počátku prosince arcidiecéze na základě soudního rozhodnutí zveřejnila jména 34 kněží obviněných od roku 1950 z pedofilie.

27. 03. 2014, Kathnet