sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Kardinál kritizuje svaz katolických učitelů kvůli účasti na přehlídce gay pride

Kardinál kritizuje svaz katolických učitelů kvůli účasti na přehlídce gay pride

Svaz katolických učitelů z Ontaria (OECTA) vyšle delegaci na přehlídku WorldPride 2014 v Torontu. Kardinál Thomas Collins toto rozhodnutí kritizuje. „Vždy mě těšilo, že jsou v ontarijských školách tisíce učitelů, kteří znají svou katolickou víru a jejichž víra formuje láskyplnou péči, kterou věnují svým studentům, zejména těm, kteří procházejí osobními zápasy,“ řekl podle listu Catholic Register torontský kardinál.

„OECTA nejsou katoličtí učitelé; je to svaz,“ dodal. „Pravomoci této organizace se omezují na kolektivní vyjednávání a na služby, které jakýkoli svaz poskytuje svým členům. Pokud jde o oblasti, které tento rámec přesahují, může se snadno mýlit, jak se to stalo v rozhodnutí vyslat delegáty OECTA na tuto akci. Toto rozhodnutí ukazuje, že i vedení OECTA nedostatečně a chybně chápe svou víru.“

„Biskupům se nelíbí, že se účastníme průvodu,“ řekl James Ryan, předseda svazu učitelů, kterého citoval Catholic Register. „Nejde o to, že bychom přijímali nebo schvalovali některé okrajové skupiny, které se mohou k průvodu připojit, například nudisty a podobně.

Podporujeme církevní učení o čistotě i o všech ostatních otázkách.“

09. 05. 2014, Catholic Culture