sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Společné anglikánsko-katolické prohlášení o morálním učení zdůrazňuje rozdíly

Anglikánsko-římskokatolický dialog ve Spojených státech vydal dokument „Eklesiologie a morální rozlišování: Hledání jednotného morálního svědectví“, který uznává, „jak rozdílně obě naše společenství utvářejí a vykonávají autoritu, a to nejen s ohledem na morální učení, ale na všechny formy nauky. Naše učení se liší v obsahu, specifičnosti i v detailech“.

„Absence autoritativního univerzálního magisteria v církvích anglikánského společenství představuje zásadní rozdíl ve struktuře učitelského úřadu,“ píše se v prohlášení. „Bez takového univerzálního učitelského úřadu je obtížné s konečnou platností stanovit, jakého učení se anglikáni v mnoha konkrétních otázkách drží – kromě platných dokumentů a modlitební knihy každé místní církve.

Tato skutečnost představuje zásadní rozdíl oproti struktuře učitelského úřadu římskokatolické církve a pomáhá vysvětlit značné napětí ve vztahu mezi anglikány a katolíky.“

Ohledně svazků osob stejného pohlaví společné prohlášení uvádí, že „učení episkopální církve o homosexualitě zřejmě toleruje nevyřešené napětí mezi hlavními autoritativními texty na jedné straně a místními radami (Generální synod i diecézní synody) na straně druhé“.

„Je těžké si představit, jak se budou řešit rozdíly v morální teologii a eklesiologii našich církví a mnohým není jasné, zda by se vůbec řešit měly,“ uvádějí autoři v závěru prohlášení. „Ekumenické hnutí učí, že legitimní rozmanitost má v církvi své místo, a historie ukazuje, že je to pravda.“

17. 05. 2014, Catholic Culture