sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové

Arcibiskup z Los Angeles, Jose H. Gomez, řekl badatelům, kteří se na univerzitě Sv. Františka účastnili konference o Dorothy Dayové, že tuto sociální aktivistku nepřiměla ke konverzi ideologie, ale láska. „Nebylo to učení Církve, co ji přesvědčilo, aby opustila svou minulost a změnila svůj život. Proměnila ji láska, změnilo ji intenzivní uvědomění si reality Boží lásky a milosrdenství,“ řekl arcibiskup ve své přednášce na konferenci v Indianě.

Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové

Arcibiskup Gomez řekl, že obdivuje tuto sociální aktivistku pro příklad svatosti, který odkázala současným katolíkům.

Jako mladá žena na počátku dvacátého století se Dayová ztotožnila s tím, o čem ona a mnoho dalších příslušníků její generace věřili, že přinese štěstí: s životem, který zahrnoval potraty, komunismus a „volnou lásku“.

„Dorothy a mnoho dalších si mysleli, že ,odpovědi‘, které hledali, nalezli v ,pokrokové‘ vizi společnosti, osvobozené od křesťanské morálky a kapitalistické ekonomiky,“ řekl arcibiskup Gomez. Ale v jejím případě následovalo jen období velké bolesti a utrpení, včetně potratu jejího dítěte.

Když Dayová v roce 1929 konvertovala ke katolicismu, nebylo to způsobeno těžkostmi, kterým musela čelit, pokračoval arcibiskup. Konvertovala spíše proto, že nalezla lásku – nejprve v narození své milované dcery Tamar a poté v Bohu.

„Podle jejích vlastních slov ji krása stvořeného světa přesvědčila o tom, že musí existovat Stvořitel. Radost z lidské lásky jí pomohla uvědomit si krásu Boží lásky,“ vysvětlil. „Uvědomila si, že její život – a životy nás všech – jsou hledáním lásky, hledáním té nejvyšší lásky, hledáním Boha.“

Ačkoli zatím není jasné, zda Církev prohlásí Dayovou za svatou – nyní je uznávána jako služebnice Boží –, arcibiskup Gomez přiznal, že její život v něm probouzí touhu být svatý.

„A já vím, že stejný pocit má mnoho lidí – zřejmě i někteří z vás,“ řekl.

Arcibiskup Gomez naznačil, že tato velká katolická sociální aktivistka po sobě zanechala odkaz, jenž ilustruje, jak žít v kultuře, která odmítla Boha, a jak tuto kulturu evangelizovat. Dayová věřila, že tím nejjistějším způsobem, jak to udělat, „je vychovat novou generaci světců“.

Ne každý je sice povolán k radikálnímu životu mezi chudými jako Dayová, ale my všichni jsme vyzýváni k tomu, abychom „převzali osobní zodpovědnost“ při péči o chudé a prožívali to, co ona nazývala „heroická láska k bližnímu“, řekl arcibiskup.

Když v druhých lidech vidíme Krista, začneme sloužit Kristu v nich, vysvětlil.

„Dorothy Dayová nám pomáhá pochopit, že díky Ježíši se skutky milosrdenství mohou stát cestou pro každého křesťana. Stále znovu nám opakovala to, co řekl Ježíš – že na konci našeho života bude naše láska k Bohu posuzována podle milosrdenství, které jsme prokázali druhým – zejména těm, kteří jsou nejvíce zranitelní, těm, kteří se nemohou sami bráni,“ uvedl.

Příklad svatosti a služby, který poskytla Dayová, se dnes odráží v učení papeže Františka, když hovoří o tom, že máme jít evangelizovat a sloužit na „periferie“, pokračoval arcibiskup Gomez.

Stejně jako podle papeže Františka tak i podle Dayové „vyrůstalo vše ze setkání s Ježíšem Kristem“, – a ne jen z ideologie, řekl.

Na konferenci vystoupila také vnučka Dorothy Dayové Martha Hennessyová, spisovatel Brandon Vogt, Kathryn Jean Lopezová z National Review a vydavatel a redaktor denníků Dayové Robert Ellsberg.

26. 05. 2015, CNA