sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Planned Parenthood: Kongres narazil na Obamovo veto

Americký Kongres rozhodl, že seškrtá veškerou podporu pro organizaci Planned Parenthood poskytovanou z veřejných finančních prostředků. Prezident Obama však toto rozhodnutí vetoval. Ve Sněmovně reprezentantů se nenašla potřebná většina k přehlasování veta.

Planned Parenthood: Kongres narazil na Obamovo veto

Americká Sněmovna reprezentantů nedokázala přehlasovat veto prezidenta USA Baracka Obamy proti zrušení státní finanční podpory pro Planned Parenthood. Návrh sice získal něco málo přes 56 procent hlasů, avšak požadované dvoutřetinové většiny nebylo dosaženo.

Sněmovna reprezentantů v říjnu 2015 rozhodla o škrtnutí všech veřejných finančních prostředků pro Planned Parenthood. Kongres dospěl ke stejnému závěru. Prezident Obama však toto rozhodnutí vetoval, snad také proto, že stejným návrhem by byly zrušeny i části povinného zdravotního pojištění („Obamacare“).

Výroční zpráva Planned Parenthood za rok 2014 uvádí, že organizace provedla 329 999 potratů a získala více než 550 milionů dolarů z veřejných prostředků. Ve více než 650 klinikách ve Spojených státech poskytuje zdravotnické služby zejména v oblasti antikoncepce, pohlavně přenosných chorob a gynekologie.

Je největším poskytovatelem potratů ve Spojených státech, i když ty podle údajů Planned Parenthood představují pouze 3 procenta jejích služeb. Německou pobočkou International Planned Parenthood Association je „pro familia“.20. 02. 2016, Kathnet