sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Kardinál Turkson: Tolerujeme nezodpovědný konzumerismus, jak jsme kdysi tolerovali otroctví

Předseda Papežské rady Justitia et Pax nedávno hovořil na newyorské vysoké škole na téma „Katolíci, kapitalismus a klima“. V návaznosti na papežskou encykliku Laudato Si’ kardinál Peter Turkson hovořil o tématech „Katolíci a stvoření“, „Katolíci a péče“ a „Klima a USA“, a poté se zabýval tématem kapitalismu.

Kardinál Turkson: Tolerujeme nezodpovědný konzumerismus, jak jsme kdysi tolerovali otroctví

Připomněl druhý inaugurační projev prezidenta Abrahama Lincolna a řekl, že „před 150 lety otroctví a politický ’zájem‘, který se odvíjel od zisků z otrokářství, představovaly vážný ’zločin‘. Nezodpovědné finanční a obchodní praktiky současnosti jsou zločiny, jež tolerujeme kvůli podílu na zisku a životním stylu nadměrného konzumu, které propagují. Papež František je souborně nazývá dominantním technokratickým paradigmatem.“

Kardinál Turkson dodal:

Před 150 lety neschopnost poskytnout „zásadní a šokující“ řešení otroctví vedla nezadržitelně – a to prostřednictvím spravedlnosti vložené Bohem do povahy věcí – ke strašnému krvavému kataklyzmatu občanské války. Dnes musíme objevit, jaké „zásadní a šokující“ kroky je třeba podniknout k řešení globálního oteplování, environmentálního a sociálního úpadku, neboť jinak budeme čelit katastrofám, jako například častějším a větším pobřežním záplavám, které jsou předpovídány zde v New Yorku.

Kardinál Turkson se poté odebral na univerzitu Villanova, kde hovořil o péči o stvoření jako o skutku milosrdenství a nazval péči o náš společný domov osmým tělesným skutkem milosrdenství a zároveň osmým duchovním skutkem milosrdenství.26. 03. 2016, CC