sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Chtějí maminky pracovat mimo domov? 80 procent amerických matek považuje za ideální zůstat doma

Krátce po Dni matek vydal WalletHub letošní analýzu nejlepších a nejhorších států USA z hlediska zaměstnaných maminek. Zatímco média stále idealizují menšinu matek, jež usilují o kariéru, většina maminek se nenechá oklamat. Podle průzkumu, který provedl Pew Research Center, si americké matky nedělají velké iluze, že by práce na plný úvazek mimo domov byla až takový zázrak, jak se povídá.

Chtějí maminky pracovat mimo domov? 80 procent amerických matek považuje za ideální zůstat doma

Analytici, kteří prováděli tuto studii, porovnávali jednotlivé státy a Washington, D. C. Ve třech klíčových oblastech: 1) péče o děti, poměřovaná takovými faktory, jako je kvalita celodenní péče, náklady na péči o dítě a dostupnost služeb pediatra; 2) profesní příležitosti, kdy se bral v potaz také rozdíl v odměňování podle pohlaví, míra nezaměstnanosti žen, poměr mužů a žen ve vedoucích pozicích atd.; a 3) rovnováha pracovního a osobního života, jak ji naznačují podmínky ohledně mateřské dovolené, průměrná délka pracovního týdne žen a průměrná doba, kterou ženy stráví dojížděním do zaměstnání.

A výsledky? Na nejvyšších místech se umístily Vermont, Minnesota a Connecticut, zatímco nejnižší příčky obsadily Jižní Karolína, Alabama a Nevada. WalletHub také uvádí, že „modré státy jsou k pracujícím maminkám přívětivější“. V závěru studie uvádí: „Je jasné, že se musí něco udělat pro zvýšení genderové rovnosti na pracovišti a pro zmírnění zátěže pracujících rodičů, ale vede se rozsáhlá diskuse o tom, co by vlastně ono ,něco‘ mělo být“.

Ale průzkumy veřejného mínění ukazují, že maminky by nejraději z pracoviště úplně odešly. Zatímco média stále idealizují menšinu matek, jež usilují o kariéru, většina maminek se nenechá oklamat. Podle průzkumu, který provedl Pew Research Center, si americké matky nedělají velké iluze, že by práce na plný úvazek mimo domov byla až takový zázrak, jak se povídá. Ve skutečnosti americkým matkám připadá zaměstnání mimo domov méně atraktivní, než tomu bylo v roce 1997, kdy míra zaměstnanosti žen (nejen matek) dosáhla maxima.

Studie Pew Research Center založená na telefonních rozhovorech v průběhu zimy 2007 u reprezentativního vzorku více než 2 000 dospělých, zjistila, že méně než pětina matek s dětmi do 18 let (19 procent) tvrdí, že práce na plný úvazek mimo domov je pro ně ideální, zatímco 80 procent považuje za ideální zůstat doma nebo pracovat jen na částečný úvazek. Tento názor sdílejí i matky, které pracují na plný úvazek mimo domov, jelikož 70 procent jich uvedlo, že nemít žádné zaměstnání nebo pracovat jen na částečný úvazek by bylo ideální. Ve srovnání se studií Pewova institutu z roku 1997, kde 29 procent všech matek považovalo za ideální zaměstnání na plný úvazek a 71 procent považovalo za ideální zůstat doma nebo pracovat jen na částečný úvazek, průzkum z roku 2007 naznačuje názorový posun mezi americkými matkami.

Jak se dá očekávat, vdané matky na rozdíl od matek svobodných v letech 1997 i 2007 častěji považovaly za ideální nemít žádné zaměstnání nebo pracovat na částečný úvazek. Přesto v souladu s názorovým posunem od roku 1997 dokonce i svobodné matky v roce 2007 (26 %) méně preferovaly práci na plný úvazek (v roce 1997 to bylo 49 procent). Navíc matky v domácnosti stále více potvrzují své postavení a domnívají se, že nejlepší je „nemít žádné zaměstnání“ (39 procent v roce 1997; 48 procent v roce 2007). Podobně se snížilo procento matek předškolních dětí, které tvrdí, že ideální je práce na plný úvazek, z 31 procent v roce 1997 na 16 procent v roce 2007.

Ačkoli tato studie neřeší, proč pracovní návyky matek neodpovídají jejich stanoveným preferencím, zjištění potvrzují, že americké matky – na rozdíl od feministické ideologie – vědí, že mateřství nelze redukovat na koníček, kterému by stačilo věnovat pár hodin a dal by se vhodně skloubit se zaměstnáním na plný úvazek.25. 05. 2016, Mercatornet