sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Papež František řekl, že Matka Angelica byla světice

Poté, co Mons. Anthony Figueiredo poskytl EWTN News rozhovor o tom, jak nedávno pomohl své staré matce setkat se s papežem Františkem, ukázal papeži několik záběrů z rozhovoru. A jaká byla Františkova reakce na zhlédnuté video? „Byl očividně šťastný a ptal se, kdo to natáčel,“ řekl Mons. Figueiredo 2. července EWTN News a dodal, že když papeži pověděl, že to bylo EWTN, František okamžitě odpověděl: „Matka Angelica. Světice.“

Papež František řekl, že Matka Angelica byla světice

Záběry prezentované papeži ukazovaly jeho a Mons. Figuiereda, jak hledí na fotografie vedle Figuierdovy matky Sarah, a také scénu, kdy matka odcházela ze záběru a vypadala „jako nejšťastnější stvoření na zemi“, řekl kněz.

Sarah odmítla lékařův nátlak, aby šla na potrat, když zjistila, že její syn bude mít chromou ruku v důsledku nežádoucích účinků Thalidomidu, prášků na spaní, jež se po druhé světové válce běžně předepisovaly nastávajícím maminkám proti ranním nevolnostem.

Dnes dvaapadesátiletý Mons. Figuieredo byl vysvěcen v roce 1994 a jako spirituál slouží stovkám seminaristů studujících na Papežské severoamerické koleji v Římě, pomáhá kardinálům s jejich listy a projevy a úzce spolupracuje s papežem.

Setkal se také s Matkou Terezou a několik let pracoval jako osobní asistent svatého Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Papež František, který zná Mons. Figuiereda osobně, požádal o setkání s matkou tohoto kněze, když byla u syna ve dnech 1.–3. června na návštěvě u příležitosti výročí jeho kněžského svěcení. Nakonec se všichni tři setkali 3. června ráno v papežově rezidenci.

Nicméně již 2. července, několik týdnů po tomto setkání, se Mons. Figuieredo sešel s papežem Františkem znovu a využil této příležitosti k tomu, aby mu ukázal několik „hezkých záběrů“.

Papež František byl zjevně spokojen a jeho komentář po zhlédnutí videa nebyl prvním, kdy vyjádřil své přesvědčení o svatosti Matky Angelicy.

Tato řeholnice v roce 1981 založila Ethernal Word Television Network (EWTN), jež se poté stala největší náboženskou mediální sítí na světě. Zemřela 27. března po dlouhém boji s následky mrtvice. Bylo jí 92 let.

Tři dny po její smrti pracovníci římského studia EWTN přinesli obrázek zesnulé františkánky papeži Františkovi na generální audienci jako památku a projev lásky. Když papež fotografii uviděl, požehnal ji, ukázal k obloze a řekl: „Ona je v nebi.“

Na palubě letadla, kterým v únoru cestoval na Kubu a do Mexika, papež této řeholnici udělil mimořádné požehnání.

Když 12. února na palubě procházel uličkou mezi 76 novináři z celého světa, na chvíli se zastavil, aby s ním vzhledem k zhoršujícímu se stavu Matky Angelicy mohl šéf římské redakce CNA/EWTN News Alan Holdren natočit dvacetisekundový rozhovor.

Na videu papež v angličtině řekl: „Matce Angelice s mým požehnáním. A já vás žádám, abyste se za mě modlila, potřebuji to. Bůh vám žehnej, Matko Angelico!“

Dalším projevem obdivu papeže Františka k matce Angelice je to, že ač si získal dobrou reputaci díky tomu, že během svého pontifikátu poskytuje často rozhovory, jako kardinál a arcibiskup byl naopak znám svou averzí k mediím.

Udělal jen několik výjimek, jednou z nich byl rozhovor pro španělský kanál EWTN Español při zahájení Roku víry 2012–2013.

V rozhovoru tehdejší kardinál Bergoglio hovořil o důležitosti Roku víry, o daru teologálních ctností víry, naděje a lásky a o významu Latinské Ameriky v životě Církve.16. 07. 2016, EWTN