sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Kardinál Dolan předal ocenění Lidé života za rok 2016

Během výroční diecézní konference nejvýznamnějších pro-life organizací 8. srpna bylo uděleno ocenění Lidé života za rok 2016 jednomu lékaři a dvěma vedoucím diecézních pro-life organizací – ženě v důchodu a knězi – za jejich celoživotní práci v pro-life hnutí. Kardinál Timothy Dolan z New Yorku, předseda Konference katolických biskupů USA (USCCB), Výboru pro pro-life aktivity, udělil toto ocenění Mary Boyertové, Dr. Michaelu J. Bresciovi a P. L. Williamu Carmodymu (posmrtně).

Kardinál Dolan předal ocenění Lidé života za rok 2016

Soukromé slavnostní večeře v Rye, při které bylo ocenění předáno, se účastnilo více než 125 představitelů diecézních, státních a národních katolických pro-life organizací a hostů z celé země. Akci podporuje Výbor pro pro-life aktivity při USCCB.

Mary Boyertová byla oceněna za svou práci na obranu lidské důstojnosti od početí do přirozené smrti. Toto její dílo vyvrcholilo v organizaci Respect Life Ministry (v arcidiecézi Atlanta), kterou šestnáct let řídila (1999-2015). Po vydání rozsudku v případu Roe vs. Wade, kterým byly legalizovány potraty v celých Spojených státech, věnovala své síly záležitostem pro-life.

Více než 35 let pomáhala ve státě Georgia se všemi právními předpisy souvisejícími s potraty – nejprve ve výboru Georgia Right to Life a poté v arcidiecézi. Pomáhala také udržovat povědomí o důstojnosti dalších zranitelných skupin včetně nenarozených dětí, obětí obchodování s lidmi, nevyléčitelně nemocných pacientů a vězňů – a spolupracovala s organizací bojující proti trestu smrti Georgia Catholics Against the Death Penalty. I nyní v důchodu nadále vydává pro-life svědectví, raduje se z chvil strávených s rodinou, zejména se svými třemi vnoučaty.

Michael J. Brescia, M. D., byl oceněn za své celoživotní dílo pro-life lékaře a obhájce zdravotní péče. Dr. Brescia vystudoval lékařství na Georgetownské univerzitě v roce 1958. Roku 1966 Dr. Brescia s kolegou vynalezli průkopnické Brescia-Cimino arteriovenózní spojky používané při péči o pacienty s dialýzou. Tato technologie se stále používá k záchraně lidských životů. Když byl na vrcholu svých úspěchů, předal svůj vynález veřejnosti a poté zasvětil svůj život paliativní péči (úlevě od bolesti a poskytování útěchy) o opuštěné pacienty s rakovinou v terminálním stadiu. Je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem nemocnice Calvary v Bronxu, Brooklynu a Manhattanu, jediného plně akreditovaného pracoviště v zemi, kde je poskytována akutní péče o dospělé trpící rakovinou v pokročilém stadiu a dalšími nemocemi. Jako obhájce nemocných a umírajících hovoří ve videu proti asistované sebevraždě, které natočil fond Akce za práva pacientů. Říká, že se lékaři často mýlí v odhadu možné délky života svých pacientů a že „sebevražda není lékařským ošetřením“. Dr. Brescia působí v pro-life komisi arcidiecéze New York.

Dále sekretariát posmrtně ocenil P. L. Williama („Billa“) Carmodyho za jeho neúnavnou, radostnou pro-life službu v diecézi Colorado Springs. „Více než 25 let byl bojovníkem za nenarozené,“ řekl biskup Michael Sheridan. „To je jeho odkaz.“ Na kněze byl P. Camody vysvěcen v roce 1990 a brzy v rámci své duchovenské služby začal pečovat o ženy, které trpěly po prodělaném potratu. Byl jmenován prvním ředitelem organizace Respekt Life v diecézi; v roce 1994 představil církevní službu Project Rachel, jež poskytuje útěchu po prodělaném potratu, a po dvě desetiletí pracoval na jejím rozšíření. Ve stejném roce začal otec Carmody každý týden slavit mši před místní potratovou klinikou Planned Parenthood. V roce 2008 pomáhal zorganizovat modlitební vigilii 40 dní pro život za ukončení potratů. I když řadu let zápasil s rakovinou, pokračoval v pro-life díle až do své smrti v únoru 2016. P. Carmody byl spolupracovníkem a přítelem Rhondy Millerové, která za něj ocenění Lidé života převzala.

Ocenění Lidé života je udělováno katolíkům, kteří odpověděli na výzvu, kterou svatý papež Jan Pavel II. uvedl v encyklice Evangelium Vitae (1995) – věnovat se činnosti na obranu života a podporovat respekt k důstojnosti lidské osoby. Je udělována za jejich významný a dlouholetý přínos ke kultuře života.15. 08. 2016, USCCB