sv. Patrik / so 17. březen 2018

Byl římsko-britského původu, v 16 letech byl zajat a odvlečen do Irska, kde 6 l... (pokračování)

USA: předsedové biskupské konference reagují s obavami na rozhodnutí Donalda Trumpa

Předsedové dvou výborů americké biskupské konference vyjádřili obavy a zklamání z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa zachovat výkonné nařízení 13672 prezidenta Baracka Obamy z 21. července 2014, které zakazuje firmám spolupracujícím s federální vládou diskriminaci nedefinované „sexuální orientace“ a „genderové identity“ a zakazuje diskriminaci „genderové identity“ federálních zaměstnanců.

USA: předsedové biskupské konference reagují s obavami na rozhodnutí Donalda Trumpa

Arcibiskup Charles J. Chaput z Filadelfie, předseda Výboru pro laiky, manželství, rodinný život a mládež, a arcibiskup William E. Lori z Baltimore, předseda ad hoc komise pro náboženskou svobodu, vydali následující společné prohlášení:

Rozhodnutí nové administrativy nezrušit výkonné rozhodnutí 13672 je znepokojivé a je pro nás zklamáním. Toto výkonné nařízení je silně pomýlené a jeho mnohé problémy jsme nastínili v našem prohlášení z roku 2014. Církev vytrvale odmítá jakoukoli nespravedlivou diskriminaci a musíme nadále prosazovat spravedlnost a rovnost na pracovišti. Výkonné nařízení 13672 však problémy spíše vytváří, než aby je řešilo. Ve snaze o nápravu případů diskriminace vytváří nové formy diskriminace vůči věřícím lidem. Ponechat toto výkonné nařízení nedotknuté není řešení.

Doufáme, že administrativa bude otevřena dalším rozhovorům, aby byl nalezen způsob, jak prosadit spravedlnost a respektovat právo všech lidí na svobodu svědomí.25. 02. 2017, USCCB