Nejsvětější Trojice / ne 27. květen 2018

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou up... (pokračování)

Co může evangelizovat svět? Dobrá katolická škola.

Katolická škola může být misijní silou, která bude vnášet Krista do světa, napsal biskup z Phoenixu ve svém novém pastýřském listě. „Znakem skutečně katolické školy je ovoce, které nese v podobě života svých absolventů,“ uvedl biskup Thomas J. Olmsted z Phoenixu. „Ovoce se musí projevit misijní činností absolventů, povolaných a vyslaných Ježíšem, aby byli solí a světlem v kultuře kolem nich a uvědomovali si, že lidé a kultura bez Krista zemřou.“

Co může evangelizovat svět? Dobrá katolická škola.

Biskupův pastýřský list „Evangelizovat prostřednictvím katolických škol“ byl zveřejněn 3. března, na svátek katolické pedagožky svaté Kateřiny Drexel.

V listu napsal, že katolické školy by měly být „místem setkání s Ježíšem Kristem“, které může předat katolický pohled na svět prostřednictvím učebních osnov, pomáhat studentům dosáhnout skutečné svobody a vyslat je jako „misijní učedníky přetvářet kulturu“.

Mnoho studentů katolické školy si nejprve musí vytvořit vztah založený na důvěře s někým, kdo je Kristovým učedníkem, ale jakmile takový vztah díky „pohostinnosti a laskavosti“ vznikne, tím „nejkrásnějším, co katolická škola může udělat, je sdílet s každým Ježíše Krista“.

Katolické školy pomáhají zajistit, aby všichni studenti slyšeli základní poselství evangelia a zároveň získali svobodu a pomoc, aby na toto poselství mohli ve víře odpovědět“. Katolické školy „nemohou existovat jen kvůli sobě samým“. Evangelium naopak vyžaduje, aby studenti poté, co jsou správně formováni, byli vysláni „jako vyslanci Kristovy pravdy a lásky“.

Biskup Olmsted upozornil, že skutečná svoboda katolického školství má své kořeny v pravdě a čerpá z Kristových slov zapsaných v Janově evangeliu: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ „Radostný a evangelizovaný člověk je skutečně svobodný, aby byl Božím dítětem a podle toho také žil,“ napsal biskup a zkritizoval pohledy na svobodu, které ji oddělují od pravdy. Postavil do protikladu svobodu a otroctví hříchu.

„Když katolická výchova vštěpuje studentům intelektuální a morální ctnosti, aby poznali Pravdu a milovali Dobro (jež obojí se koneckonců nachází v Bohu), dává jim dar pravé svobody,“ napsal. Podle biskupa Olmsteda jsou katolické školy mnohem víc než veřejné školy s hodinami náboženství a morálky navíc.

„Étos křesťanské výchovy oživuje a sjednocuje veškeré školní učivo,“ uvedl a pochválil „ušlechtilé povolání“ katolických pedagogů pomáhat mladým lidem objevit, kým jsou. „Nechť se rodiče, učitelé a studenti našich místních katolických škol – prostřednictvím svého neustálého kontaktu s Ježíšem, vtěleným Slovem – stávají inspirovanými misijními učedníky jeho Království,“ napsal biskup Olmsted.30. 03. 2017, CNA

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >