Nejsvětější Trojice / ne 27. květen 2018

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou up... (pokračování)

USA nebudou financovat Populační fond OSN

Populační fond OSN znovu přišel o americké finance. Prezident Donald Trump obnovil platnost tzv. Kemp-Kastenova dodatku, který zakazuje financování organizací podporujících provádění nucených potratů a sterilizací. Dodatek byl v platnosti za republikánské administrativy, demokratická administrativa jej vždy zrušila, naposledy Barrack Obama v roce 2009.

USA nebudou financovat Populační fond OSN

Ke zrušení financování přiměl stávající americkou administrativu fakt, že Populační fond OSN podporuje nebo se přímo podílí na čínských programech kontroly populace nucenými potraty nebo sterilizacemi. Finance budou převedeny na konto „globálního zdraví“ na aktivity nesouvisející s umělými potraty a podle nedávno obnovené Mexico City Policy z nich nebudou financovány ani zahraniční neziskové organizace provádějící nebo propagující potraty.

Kemp-Kastenův dodatek z roku 1985 zakazuje zahraniční pomoc USA jakékoli organizaci, o které vláda zjistí, že je zapojena do provádění nucených potratů a sterilizací. Nové memorandum uvádí, že i když Čína v roce 2015 změnila svoji politiku jednoho dítěte na politiku dvou dětí, stále se jedná o stejné nucené a násilné metody kontroly populace.

10. 04. 2017, hnutiprozivot.cz

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >