sv. Patrik / so 17. březen 2018

Byl římsko-britského původu, v 16 letech byl zajat a odvlečen do Irska, kde 6 l... (pokračování)

USA nebudou financovat Populační fond OSN

Populační fond OSN znovu přišel o americké finance. Prezident Donald Trump obnovil platnost tzv. Kemp-Kastenova dodatku, který zakazuje financování organizací podporujících provádění nucených potratů a sterilizací. Dodatek byl v platnosti za republikánské administrativy, demokratická administrativa jej vždy zrušila, naposledy Barrack Obama v roce 2009.

USA nebudou financovat Populační fond OSN

Ke zrušení financování přiměl stávající americkou administrativu fakt, že Populační fond OSN podporuje nebo se přímo podílí na čínských programech kontroly populace nucenými potraty nebo sterilizacemi. Finance budou převedeny na konto „globálního zdraví“ na aktivity nesouvisející s umělými potraty a podle nedávno obnovené Mexico City Policy z nich nebudou financovány ani zahraniční neziskové organizace provádějící nebo propagující potraty.

Kemp-Kastenův dodatek z roku 1985 zakazuje zahraniční pomoc USA jakékoli organizaci, o které vláda zjistí, že je zapojena do provádění nucených potratů a sterilizací. Nové memorandum uvádí, že i když Čína v roce 2015 změnila svoji politiku jednoho dítěte na politiku dvou dětí, stále se jedná o stejné nucené a násilné metody kontroly populace.

10. 04. 2017, hnutiprozivot.cz