sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Američtí pediatři: Děti nemohou samy přejít ulici. Ale mohou si samy zvolit své pohlaví.

Americká akademie pediatrů (AAP) nedávno zveřejnila v AAP Daily Briefing výňatek ze studie publikované v dubnovém vydání časopisu Journal of Experimental Psychology. Ve studii se uvádí, že děti mladší 14 let nemají kognitivní schopnosti k tomu, aby mohly přejít rušnou ulici, „protože děti nemají percepční úsudek a fyzické dovednosti potřebné k tomu, aby dokázaly bezpečně přejít“.

Američtí pediatři: Děti nemohou samy přejít ulici. Ale mohou si samy zvolit své pohlaví.

Táž AAP však často podporuje tvrzení, že děti v tomto věku či ještě mladší mají kognitivní schopnosti k tomu, aby dokázaly určit, že mají špatné pohlaví. AAP navíc považuje děti za schopné dát souhlas s použitím látek blokujících pubertu, toxických pohlavních hormonů a s mrzačící chirurgickou změnou pohlaví.

Vždy byla uznávána kognitivní nezralost a oslabené vnímaní rizika v průběhu dospívání. Proto ve společnosti existují omezení nejen pro souhlas s lékařskými zákroky, ale také pro řízení automobilů, volby, vstup do armády a nákup alkoholu a cigaret. Dr. Cretella, předseda Amerického kolegia pediatrů, říká:

Děti nejsou malí dospělí. Každý to ví. V našem vyjádření nazvaném „Mozek dospívajícího, ve výstavbě“ dokumentujeme kognitivní omezení dospívajícících, která snižují jejich schopnost poskytnout informovaný souhlas.

Jelikož AAP nic z tohoto výzkumu nepopírá, zdá se, že jej přijímá pouze selektivně. Kognitivní nezralost zřejmě představuje překážku při přecházení ulice, nikoli však při udělování souhlasu se změnou pohlaví. To vypadá, jako by „korektnost“ měla vyšší hodnotu, když věda stojí v cestě jejich agendě.04. 05. 2017, LSN

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >