sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Kardinál Dolan: Církev musí být transparentní a čestná ohledně svých nedostatků

Newyorský kardinál Timothy Dolan navrhl více než 400 kněžím ze státu Louisiana, aby pokorně a otevřeně hovořili o „zraněních“ a selháních, kterými Církev mohla ublížit těm, kdo se odcizili praktikování víry. Na zahajovacím zasedání třídenního konventu louisianských kněží použil představy Církve jako „nadpřirozené rodiny, kterou my kněží máme zobrazovat,“ a řekl, že lidská slabost k Církvi patří od počátku. „Církev není jen naší rodinou – je též dysfunkční rodinou,“ řekl.

Kardinál Dolan: Církev musí být transparentní a čestná ohledně svých nedostatků

Kardinál Dolan, který hovořil na téma „Být pastýřem dnes – jako kněz, prorok a král“, řekl, že v jubilejním roce 2000 se svatý Jan Pavel II. čtyřiapadesátkrát „veřejně omluvil“ za „konkrétní hříchy Církve“. „To je vícekrát než jednou týdně,“ dodal kardinál Dolan. „A papež František to jistě dělá také.“

Kardinál uvedl, že ač svět je „kdykoli připraven zdůraznit pochybení Církve“, jeho energičnost se mění, když „věrní členové Církve jsou ochotni se k těmto chybám přiznat“. Pokud se tak stane, lidé, kteří se Církvi odcizili, „možná ještě své rozhodnutí zváží“, dodal. „Jejich oblíbenou karikaturou Církve je obraz zkaženého, arogantního, farizejského, odsuzujícího pokrytce,“ řekl kardinál Dolan. „Není pro mě problém připustit, že občas může být těžké Církev kvůli jejím nedostatkům milovat. Mystické tělo Kristovo má mnoho bradavic.“

Nicméně, poznamenal kardinál Dolan, ze Skutků apoštolských a konkrétně z obrácení svatého Pavla vyplývá, že „Ježíš Kristus a jeho Církev jsou od sebe neoddělitelní“.

Když Saul na cestě do Damašku oslepl a spadl z koně, řekl kardinál Dolan, zaslechl hlas, který říkal: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ „Hlas neřekl ,Proč pronásleduješ můj lid?‘ Ne. ,Mé následovníky?‘ Ne. ,Mé učedníky?‘ Ne. Upřímně řečeno, Ježíš a jeho Církev jsou totéž. Kristus a jeho Církev jsou jedno. Ježíš Kristus a jeho Církev jsou synonyma.

„Milí bratři kněží, když hovořímě o kněžství, pak zachování jednoty mezi Kristem a jeho Církví je snad tím nejdůležitějším pastoračním úkolem, před kterým my pastýři dnes stojíme. Neřeknu vám nic nového – všichni jste na frontové linii. Převládající názor a nálada, s níž se v dnešní době setkáváme, je takováto: „Chceme Krista; nechceme mít nic společného s tou hloupou církví.“ Video evangelikála Jeffersona Bethkeho „Proč nenávidím náboženství, ale miluji Ježíše“ právě kvůli tomuto pocitu zhlédlo na youtube 27 milionů diváků.

„Tak dnes vypadá populární a úspěšná křížová výprava, která ničí manželské pouto mezi Kristem a jeho nevěstou, Církví,“ uvedl kardinál Dolan. „Slyšíme to neustále, že? ,Dávám přednost duchovnosti před náboženstvím; Chci, aby Kristus byl můj pastýř, pokud budu sám; Chci, aby Kristus byl mým králem, ale v království budu jenom já; Chci věřit, ale ne se někam zařazovat; Bůh je můj otec a já jsem jeho dítě; Ježíš je můj generál, ale není tu žádná armáda.‘ Chtějí Krista bez jeho Církve.“

Kardinál Dolan řekl, že papež František jasně prohlásil, že křesťan nemůže být „nomádem“, ale musí patřit k Božímu lidu, k Církvi. Křesťan bez Církve je něco čistě idealistického.“ Žijeme ve světě, který považuje víru v Boha v nejlepším případě za soukromé hobby, v nejhorším případě za nebezpečnou ideologii,“ řekl kardinál Dolan. „Církev je považována za pověrčivou, iracionální, zpátečnickou, zbytečnou, kontraproduktivní, přežitou. Tak co s tím budeme dělat, drazí spolubratři, když jsme považováni takřka za muzeální exponáty?“

Kardinál Dolan navrhl 435 přítomným kněžím, aby evangelizovali tak, že vytvoří „teologii a praxi Církve jakožto rodiny“. Řekl, že to není nová myšlenka. Objevuje se i v židovské komunitě, která čelí podobným problémům, když se snaží, aby mladí lidé praktikovali svou víru. Newyorský sloupkař Jimmy Breslin nedávno v novinách napsal: „My katolíci možná nejsme skvělými členy Církve, ale nikdy ji neopouštíme. Vracíme se, hned jak nás něco zabolí.“

„Ale obávám se, že tohle už neplatí,“ řekl kardinál Dolan. „Nevím, jak vy, ale pokaždé, když se objeví nová studie Pewova výzkumného střediska, pokaždé když CARA zveřejní další statistiku, já jako kněz, pastýř, prorok a král tajím dech nad tím, že podíl lidí, kteří se považují za ex-katolíky nebo „bez vyznání“, vždy o několik procentních bodů vzroste.“

Pokud se lidé, kteří se na Církev dívají cynicky nebo otráveně, setkají s kněžími, kteří „si váží čestnosti a pokory“ a „kajícně a dychtivě“ napravují nedostatky v Církvi, pak možná začnou Církev vnímat jako „vřelou, láskyplnou a pohostinnou rodinu“. „Když se my kněží nebudeme bát ukázat své rány – rány Církve, rány naší rodiny – možná se ostatní zranění lidé vrátí zpět,“ řekl kardinál Dolan.

Toto je osmá konvence louisianských kněží, jedno z největších celostátních setkání kněží v USA, řekl arcibiskup z New Orleans Gregory Aymond. Dalšími význačnými řečníky by měli být tucsonský biskup Gerald Kicanas a brownsvilleský biskup Daniel Flores.

10. 10. 2017, CH

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >