sv. Julie Billiart / st 8. duben 2020

Pocházela z Cuvilly v Pikardii a od dětství měla vlohy k apoštolskému působení. Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce. Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské revoluce ji chtěli revolucionář... (pokračování)

Nejvyšší soud k případu pekaře: odmítnout zakázku homosexuálního páru bylo v pořádku

Soud dospěl k rozhodnutí 7-2 ve prospěch pekařství Materpiece (ale nerozhodl v otázce ohledně Prvního dodatku). V rozsudku 7-2, který byl vynesen 4. června, Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch coloradského pekařství, jež se cítilo být nespravedlivě poškozeno coloradskou Komisí pro občanská práva. V případě pekařství Masterpiece proti coloradské Komisi pro občanská práva měl soud rozhodnout, zda komise pro občanská práva porušila právo pekaře, jež mu zajišťuje První dodatek, když ho potrestala za to, že odmítl upéct dort na svatební obřad homosexuálního páru. Soud hlasoval ve prospěch pekaře Philipse.

Nejvyšší soud k případu pekaře: odmítnout zakázku homosexuálního páru bylo v pořádku

Případ začal v roce 2012, když si homosexuální pár stěžoval u coloradské komise pro občanská práva, že jim pekařství Masterpiece odmítlo upéct dort na svatbu. Komise pro občanská práva rozhodla, že Philips porušil zákon státu Colorado, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Coloradské soudy i odvolací soud toto rozhodnutí potvrdily.

Nejvyšší soud však nepřehlédl to, co Kennedy během ústního slyšení nazval systémem „občanských práv“, jenž „netoleroval ani nerespektoval náboženskou víru pana Philipse“, která je rovněž chráněna občanskými zákony. „Negativní postoj komise byl v rozporu se zárukami uvedenými v Prvním dodatku, že naše zákony mají být uplatňovány způsobem, který bude neutrální k náboženskému vyznání,“ napsal Kennedy v pondělním zdůvodnění rozsudku, k němuž se připojili dva z nejliberálnějších soudců Nejvyššího soudu – Stephen Breyer a Elena Kaganová.

Rozhodnutí nebylo těsné, ale samotné zdůvodnění lze považovat za velmi omezené. Další pekaři, provozovatelé pizzerií a květinářství – z nichž mnozí se setkávají s podobnými tresty za to, že se odmítají podílet na svatbách homosexuálů – možná nebudou moci použít pondělní rozsudek na obranu svého jednání. Komise, která úzkostlivě aplikuje antidiskriminační zákony svého státu neutrálním způsobem a s ohledem na občanské právo na vyznávání náboženství, přesto bude moci trestat ty, kdo si nepřejí hmotně se podílet na svatebních obřadech homosexuálů.

Ale soud nezmínil, že náboženství a náboženská víra musí být brána v takovýchto situacích v úvahu, což by mohlo znamenat určitou úlevu pro ty, kdo by byli obviněni v budoucnu – třeba jen proto, že komise pro občanská práva možná budou s menší pravděpodobností přijímat takovéto případy.05. 06. 2018, Daily Wire