sv. Václav / po 28. září 2020

Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta, jako matka jeho otce Vratislava I., mu pro život dala cennější výbavu než jeho vlastní Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václa... (pokračování)

Kanada: Děsivé možné důsledky rozšíření asistované sebevraždy

Zatímco mnoho organizací zdravotně postižených před třemi lety v Kanadě zpočátku bojovalo za legalizaci asistované sebevraždy, nyní bojují znovu, protože snahy rozšířit přístup k asistované sebevraždě pro zdravotně postižené pokračují. V Kanadě mají nárok na asistovanou sebevraždu pouze ti, kterým hrozí v „dohledné době“ smrt.

Kanada: Děsivé možné důsledky rozšíření asistované sebevraždy

Dva lidé z Montrealu, devětačtyřicetiletý Jean Truchon a třiasedmdesátiletá Nicole Gladuová, zahájili právní bitvu u quebeckého nejvyššího soudu za rozšíření přístupu k asistované sebevraždě i pro lidi se zdravotním postižením a zdravotními problémy. Truchon i Gladuová „trpí vážnými zdravotními problémy, které jim způsobují trvalé a nesnesitelné utrpení“, řekl kanadskému rozhlasu jejich právník Jean-Pierre Ménard.

Tento soudní případ spolu s dalšími snahami o otevření přístupu k asistované sebevraždě zdravotně postiženým znepokojuje mnoho postižených lidí a organizací zdravotně postižených kvůli možným důsledkům takového kroku.

Pokud bude odstraněno kritérium blízkosti konce – dohledné doby přirozeného konce života –, pak vystavíte nebezpečí celou popoulaci hendikepovaných a chronicky nemocných osob,“ řekl stanici CBC Gordon Friesen, který používá invalidní vozík.

V únoru 2015 kanadský nejvyšší soud rozhodl, že lékaři mohou pomoci s usmrcením pacientům, kteří silně a nevyléčitelně trpí. Nařídil parlamentu, aby vytvořil legislativní reakci, a návrh zákona, který byl schválen v červnu 2016, umožňuje asistovanou sebevraždu každému, komu „v dohledné době“ hrozí smrt v důsledku nemoci nebo zdravotního stavu.

„Domníváme se, že pokud bude přístup nadále rozšiřován, pak to ohrozí životy osob se zdravotním postižením, protože tím bude šířeno povědomí, že takové životy nestojí za to, aby pokračovaly,“ prohlásil Bruce Uditsky, emeritní ředitel Inclusion Alberta.

„Neexistuje mnoho záruk, které by vláda mohla zavést, aby se zabránilo tomu, že lidé budou nuceni k asistované sebevraždě, dodala Amy Hasbroucková, mluvčí organizace Not Dead Yet Canada.

Od doby, kdy quebecký zákon o asistované sebevraždě a federální zákon vešly před dvěma roky v platnost, zemřelo podle CBC v důsledku asistované sebevraždy 3 174 Kanaďanů.

Rada kanadských akademií v současné době přezkoumává, zda by kromě tělesně postižených neměla být asistovaná sebevražda poskytována i duševně nemocným a „kompetentním nezletilým“.

Očekává se, že rozhodování quebeckého nejvyššího soudu bude trvat několik týdnů.01. 02. 2019, EWTN