sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Arizonský domov pomáhá ženám začít nový život po návratu z vězení

Ženy navracející se z vězení mohou čelit mnoha problémům – od hledání bydlení a zaměstnání, když mají záznam v trestním rejstříku, až po nápravu vztahů se členy vlastní rodiny a s přáteli. V ženském domově v arizonském Flagstaffu bývalé vězeňkyně získávají pomoc, aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy.

Arizonský domov pomáhá ženám začít nový život po návratu z vězení

Domov provozovaný katolickou charitou zaznamenal v prvních letech svého fungování tak velký úspěch, že nyní plánuje rozšíření.

Juniper House od svého otevření v roce 2016 pomohl asi 55 ženám navrátit se do společnosti poté, co vyšly z vězení – nabízí prostředí bez návykových látek, nízký nájem a prostředky nezbytné k tomu, aby mohly začít nový život.

Juniper House vznikl díky partnerství katolické charity a místních úřadů.

Sandi Flores, vedoucí programů komunitních služeb v katolické charitě, řekla, že tento projekt je vytvořen pro ženy, které prošly odvykacím programem Exodus, jenž probíhá po dobu věznění.

„Vše začalo tím, že úřad šerifa a vedení věznice projevily určitý zájem, neboť hledaly alternativu pro ženy, které prošly odvykacím protidrogovým programem, jenž je nabízen ve vězení. Tak jsme s nimi začali spolupracovat.“

Jelikož ženy ukončují program Exodus v různou dobu, pracovníci Juniper House pořádají pohovory ve věznici pravidelně každý měsíc. V domově může být najednou pouze osm žen, takže stále narůstá seznam čekatelek.

Ženy, které procházejí tímto programem, si stanoví cíle, například že se zaměří na hledání zaměstnání, dokončí si vzdělání nebo se znovu začlení do své rodiny.

Flores řekla, že mnohé z těchto žen budou čelit problémům, které brání dosažení jejich cílů a jejich návratu do běžného života. Záznam v trestním rejstříku může ztížit hledání práce a přátelské vztahy z dřívějška mohou tyto ženy vést zpět k zneužívání drog.

Cílem Juniper House je minimalizovat stres, které tyto ženy zakoušejí, když opouštějí věznici, poskytnout jim co nejlepší příležitost k tomu, aby mohly žít bez návykových látek, a posunout je dál k normálnímu životu.

Klientky první měsíc neplatí nájem, poté platí snížené nájemné. To jim umožňuje soustředit se na život bez drogové závislosti a na přístup ke zdrojům prostředků, například na školu nebo na hledání zaměstnání.

„Když se dostanou z věznice, nabízí se jim šance na život v prostředí bez drog, soustředit se na návrat do běžného života, hledat si práci, učit se nakládat se svými prostředky, vytvářet si určitou sociální podporu a společenské vztahy, ve kterých nehraje roli alkohol nebo drogy,“ řekla Flores.

Na rozdíl od mnoha jiných domovů na půli cesty poskytuje Juniper House svým klientkám značnou míru svobody. Ženy, které žijí v tomto domově, mohou podstoupit behaviorální léčbu a pracovat později, pokud je to nutné. Nejsou vylučovány z programu, pokud znovu padnou, ale odborník, který vede jejich program, jim vytvoří plán na zotavení. Mohou postupovat vlastním tempem, takže některé z žen žijí v domově pouze několik měsíců a jiné až jeden rok.

Flores řekla, že jednou z nejkrásnějších vlastností domova je to, že u žen rozvíjí vzájemnou vykazatelnost. Jelikož u lidí obecně může být problém poskytovat nebo přijímat zpětnou vazbu, ženy se pravidelně vzájemně upozorňují na nebezpečné chování nebo jedna druhou motivují k nalezení nejvhodnějších řešení.

Vzájemně se posilují a podporují. Okamžitě se navzájem upozorňují, když vidí, že se něco začíná zhoršovat.“ „Nechceme, aby cítily odpovědnost vůči nám. To není naše role. Naším úkolem je poskytnout jim příležitost, podporu a prostředky, které jim pomohou k trvalé stabilitě. Nutit je k odpovědnosti vůči nám není naším poselstvím, není to naším posláním. Nechat je, ať jsou si vykazatelné navzájem, je velmi silné a důležité.“

Podle listu Catholic Sun se očekává, že 50% klientek získá příjem do 30 dnů a 80% jej získá do 60 dní. Čtyři z deseti pracují na tom, aby mohly znovu žít se svými dětmi. Pouze v loňském roce domov sloužil 25 ženám.

Diecéze Phoenix si nyní přeje použít Juniper House jako vzor pro vybudování podobných domovů v celé Arizoně. Diecézní kampaň, která začala před dvěma roky, vynesla prostředky, které umožní rozšířit tento projekt do okresů Maricopa a Yavapai. Na rozšíření bude investován 1 milion dolarů.

Flores vyjádřila naději, že tento projekt nadále poroste a poskytne většímu počtu žen příležitost navrátit se do běžného života.

Uvedla, že „posláním katolické charity je vždy sloužit těm nejzranitelnějším členům naší společnosti. Proto vyhledáváme zranitelné lidi, kterým nikdo nepomáhá.“

20. 01. 2020, CNA