sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Američtí biskupové vyzvali Bidena, aby odmítl interrupce

Vyjádření prezidenta Joe Bidena, v němž v den výročí rozhodnutí v kauze Roeová vs. Wade podpořil legální interrupce, vyvolalo prudkou reakci americké biskupské konference, jejíž předseda, který se angažuje v hnutí pro život, prohlásil, že žádný prezident Spojených států by nikdy neměl hájit popírání práva nenarozených dětí na život.

Američtí biskupové vyzvali Bidena, aby odmítl interrupce

„Důrazně prezidenta vyzýváme, aby odmítl interrupce a zasadil se o takovou pomoc ženám a komunitám v nouzi, která bude podporovat život,“ uvedl 22. ledna v Kansasu arcibiskup Joseph Naumann, předseda výboru amerických biskupů pro aktivity na ochranu života.

„Je silně znepokojivé a tragické, že prezident chválí a slibuje uzákonit výnos nejvyššího soudu, který pod eufemistickou zástěrkou zdravotní péče upírá nenarozeným dětem jejich nejzákladnější lidské a občanské právo, právo na život,“ prohlásil.

Americká biskupská konference tak reagovala na vyjádření prezidenta Joe Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové v den výročí vynesení rozsudku v kauze Roeová vs. Wade, jímž Nejvyšší soud roku 1973 nařídil v celé Americe vydávání zákonů povolujících interrupce.

Prezident a viceprezidentka zdůraznili svou podporu legálním potratům slovy: „Vládní tým Biden-Harrisová pevně stojí za uzákoněním rozhodnutí v kauze Roeová vs. Wade a za jmenováním soudců, kteří respektují základní precedenty, jako je výše zmíněný.“

Přestože výnos v kauze Roeová vs. Wade představoval klíčové rozhodnutí ve prospěch práva na interrupci, pojem interrupce v daném vyjádření chybí a místo toho se v něm pracuje s eufemismy jako „reprodukční zdraví“ a „zdravotní péče“.

„V posledních čtyřech letech bylo reprodukční zdraví, včetně práva na svobodnou volbu, vystaveno neustálým masivním útokům,“ prohlásili. „V tomto klíčovém okamžiku je načase začít se znovu věnovat tomu, aby všichni jedinci měli přístup k zdravotní péči, kterou potřebují.“

Americká biskupská konference upozornila na skutečnost, že toto vyjádření chybně popisuje výnos v kauze Roeová vs. Wade jako „posun vpřed v oblasti práv a zdraví žen“. O náboženství se zde Biden a Harrisová nezmínili, ale podle biskupů katolíci interrupce podporovat nemohou.

Biden své katolictví opakovaně zdůraňuje; v den své inaugurace se zúčastnil mše a ve svém inauguračním projevu citoval svatého Augustina. Do Oválné pracovny si dal fotografii papeže Františka.

Doknce i první den Bidenova prezidentství tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v reakci na otázky ohledně interrupcí poukázala na Bidenovo katolictví.

Na tiskové konferenci 20. ledna se Owen Jensen z EWTN News Psakiové zeptal, co Biden plánuje v souvislosti s Hydeovým dodatkem a „politikou Mexico City“, proti nimž se Biden stavěl, neboť omezují financování potratů.

„Myslím, že k politice Mexico City budeme mít víc co říct v nadcházejících dnech,“ uvedla Psakiová. „Prozatím ale využiji příleležitosti k tomu, abych vám všem připomněla, že Biden je zbožný katolík, který pravidelně chodí do kostela,“ sdělila novinářům. „Dnešní den hned ráno navštívil svůj kostel.“

V prohlášení biskupské konference však arcibiskup Naumann položil důraz na učení církve o umělém přerušení těhotenství. „Využívám této příležitosti, abych všem katolíkům připomněl, že katechismus konstatuje: ’Již v prvním století církev prohlásila, že každý záměrný potrat je mravní zlo. Toto učení se nezměnilo. Zůstává neměnné,‘“ řekl.

Prohlášení také vypíchlo povinnost politiků odmítnout právo na interrupci.

„Veřejní činitelé nesou zodpovědnost nejen za své osobní názory, ale také za dopad svých veřejných činů. Povýšení interrupcí rozhodnutím v kauze Roeová vs. Wade na zákonem chráněné právo a jejich oproštění od státních restrikcí připravilo půdu pro násilnou smrt více než šedesáti dvou milionů nevinných nerozených dětí a pro situaci, kdy bezpočet žen zakouší bolest ze ztráty, opuštěnosti a násilí,“ uvedl Naumann.

Na vyjádření Bidena a Harrisové reagoval i rektor Františkánské univerzity ve Steubenville páter Dave Pivonka. Napsal, že jejich „útočné propotratové vyjádření… je pro katolíky po celém světě skličující. Politické kroky, které slíbili prosazovat, narušují důstojnost člověka a jsou v rozporu s učením církve.“

Papež František interrupce často odmítá jako součást konzumního životního stylu, kde není problém cokoli vyhodit, ale někteří američtí političtí zastánci práva na potrat a jejich podporovatelé se snaží tvrdit, že papež zaujímá nekonfrontační přístup, který se neshoduje s postojem většiny amerických biskupů.

V den Bidenovy inaugurace arcibiskup Jose Gomez z Los Angeles ve své roli předsedy americké biskupské konference řekl, že se za Bidena modlí. Poukázal na oblasti, kde se biskupové s Bidenem shodují a kde nikoli.

„Katoličtí biskupové nejsou fanatičtí hráči v naší domácí politice,“ uvedl Gomez v prohlášení. „Jsme pastýři zodpovědní za duše milionů Američanů a hájíme potřeby všech našich bližních.“

„Pokračující nespravedlnost interrupcí zůstává pro americké biskupy ’přední prioritou‘,“ uvedl a dodal, že „přední neznamená ’jedinou‘“ a že Amerika dnes čelí celé řadě výzev a hrozeb pro lidskou důstojnost.

Podle arcibiskupa Gomeze se američtí biskupové budou snažit zahájit s Bidenem „dialog o složitých kulturních a ekonomických faktorech, které vedou k interrupcím a odrazují od založení rodiny“.

04. 02. 2021, CNA