sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 05. 2021

Phil Lawler pokládá čerstvé reformy vatikánského práva za „trhák“, který se může stát „nejvýznamnějším (a nejlepším) krokem Františkova pontifikátu.“ Jedná se jednak o podřízení biskupů a kardinálů světským soudům, a jednak o zavedení přísných standardů finanční transparentnosti pro vatikánské úředníky. „Během let se stalo běžným, že preláti navštěvující Vatikán přinášeli na setkání s úředníky Římské kurie dary. Pamatujete na případ biskupa Michaela Bransfielda, jehož vysoké dary v hotovosti vysoce postaveným prelátům zjevně odvedly jejich pozornost od jeho nehorázných výdajů na své vlastní pohodlí? Nebo si vzpomeňte, jak se bývalý kardinál Ted McCarrick propracoval na vrchol pomocí své magické schopnosti sehnat peníze a doručit je do Říma. Finanční dary mezi biskupy jsou pokládány za rutinní záležitost.“ Nové předpisy mohou podle Lawlera znamenat zásadní změnu v tom, jak to ve Vatikánu chodí – ovšem pouze „pokud budou přísně vynucovány“.

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu

Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitencierie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 5. 2021

U příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa Patronem univerzální Církve vložila vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti sedm nových invokací do litanií ke sv. Josefu: Custos Redemptoris (Pěstoune Spasitelův), Serve Christi (Služebníku Kristův), Minister salutis (Služebníku spásy), Fulcimen in difficultatibus (Podporo v nesnázích), Patrone exsulum (Patrone vyhnanců), Patrone afflictium (Patrone trpících), Patrone pauperum (Patrone chudých).

Ve slově „fulcimen“ je však špatně označen přízvuk, jak si všiml otec Zuhlsdorf (přízvuk má být na předposlední slabice, která je dlouhá).

Týden ve světě katolickýma očima - 28. 4. 2021

Server LifeSiteNews informuje o pozdvižení, které ve Francii způsobila odhalení, že arcidiecéze Tours poskytla finanční prostředky na stavbu tamní mešity. Peníze pocházely z příspěvků věřících na provoz diecéze. Příspěvek na stavbu mešity byl prý symbolickou revanší za příspěvek muslimů na financování návštěvy Jana Pavla II. v roce 1996.

Týden ve světě katolickýma očima - 20. 4. 2021

V den pohřbu zesnulého prince Filipa, vévody z Edinburghu, se v anglikánském vatikánském kostele Všech svatých konala vzpomínková bohoslužba za účasti vatikánského Sekretáře pro vztahy se státy, arcibiskupa Paula Richarda Galaghera, který přednesl homilii, v níž vyzdvihl věrnou službu zesnulého prince královně, jeho vlasti i celému světu.

Proč kněz při mši svaté políbí oltář

Tento liturgický zvyk, jehož vznik sahá do čtvrtého století, patří k vůbec nejstarším. Před začátkem každé mše přistoupí kněz (a jáhen) k oltáři a políbí ho. Někomu tento zvyk připadá podivný, protože oltáře jsou hmotné předměty z kamene či dřeva a nezdá se, že by zasluhovaly nějakou zvláštní úctu.

Křesťan a filosofie II.: Je filosofie jen bláhová moudrost tohoto světa?

1. Vzpurná povaha filosofiePobídka křesťanů ke studiu filosofie se zdá být zasahováním do jejich života s Bohem z oblasti, která stojí vůči každé víře v kritickém napětí. Věřící se filosofii mohou vyhýbat z prostého pudu sebezáchovy. Když už jednou uvěřili, což pro ně mnohdy nebylo vůbec snadné, nec

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 4. 2021

Ve věku 93 let zemřel bývalý katolický teolog Hans Küng. Agentura CNA-Deutsch shrnuje jeho dílo: „Küng se ve druhé polovině 20. století postupně stal prominentním kritikem papeže a Církve. V teologii se Küng důsledně a výmluvně pokoušel přizpůsobovat Církev a katolickou nauku svým vlastním představám. V roce 1979, po letech neustálých útoků a konfrontací, konečně dekret Kongergace pro nauku víry schválený papežem sv. Janem Pavlem II. oficiálně konstatoval Küngovo ‚pohrdání učitelským úřadem Církve‘ a to, že se sebejistý kněz navzdory dlouholetému a zdrženlivému úsilí Vatikánu nadále závažně odchyluje od katolické nauky.“ „Hans Küng proto nemůže být považován za katolického teologa, ani jako takový učit,“ píše se ve zmiňovaném dokumentu.

Týden ve světě katolickýma očima - 30. 3. 2021

Papež František kritizoval užívání titulu „Spoluvykupitelka“ o Panně Marii. „Ježíš rozšířil Mariino mateřství na celou Církev, když ji, krátce před tím, než zemřel na kříži, svěřil svému milovanému učedníkovi. Od tohoto okamžiku jsme byli všichni shromážděni pod jejím pláštěm, jak to zobrazují některé středověké fresky a obrazy. Dokonce nejstarší latinská antifona – pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko: Madona, která ‚přikrývá‘, tak jako Matka, které nás Ježíš svěřil, nás všechny. Ale jako matka: ne jako bohyně, ne jako spoluvykupitelka. Jako matka. Je pravda, že křesťanská zbožnost Marii vždy přiznávala nádherné tituly, tak jako děti své mamince. Ale musíme být opatrní: krásné věci, které o ní Církev či svatí říkají, nic neubírá z Kristovy výlučné role při vykoupení. On je jediný Vykupitel.“

   1  2  3  4  5  6  7  8  9