sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Co když budou nakonec na Covid-19 všichni pozitivní?

Čistě proto, abychom si trochu ujasnili, jak uvažujeme, představme si jednu nepříjemnou možnost: že se dřív nebo později covidovým virem (a možná i opakovaně, pozn. red.) nakazíme všichni. Není to tak docela nereálné. Roušky a zachovávání odstupu šíření nemoci nezastavily.

Týden ve světě katolickýma očima - 27. 2. 2021

Připravte se, že vás ‚zruší‘,“ říká Phil Lawler z Catholic Culture. „Jsme v situaci, kdy otázkou není zda, nýbrž kdy bude křesťanský hlas umlčen,“ domnívá se Lawler a zmiňuje nedávné případy takového umlčování, jako bylo odstranění knihy Ryana Andersona, kritizující genderovou teorii, z Amazonu, či zablokování tweetu irského biskupa Kevina Dorana vyjadřujícího kritiku asistované sebevraždy. Lawler poukazuje na nemožnost dovolat se soudní ochrany proti elitám, jejichž ideologie je takto prosazována, a navrhuje různé způsoby sebeobrany: „Protestujte proti ‚kultuře rušení‘. Nuťte vládu ke krokům zabezpečujícím svobodu slova na internetu. Vytvářejte alternativní služby. Zachovejte si kontrolu nad vlastními weby. Ze všeho nejvíce však potřebujeme odborníky schopné a ochotné vynalézat nové způsoby, jak bychom mohli být navzájem ve spojení, aniž by se nám do toho kdokoliv míchal.“

Týden ve světě katolickýma očima - 18. 2. 2021

Takže. Genderovou teorii adresně odmítla Kongregace pro katolickou výchovu v dokumentu „Jako muže a ženu je stvořil“ z června 2019.

Týden ve světě katolickýma očima - 12. 2. 2021

Papež František v projevu k diplomatům označil právo na život za základní lidské právo. „Pandemie nás donutila postavit se čelem ke dvěma nevyhnutelným rozměrům lidské existence: nemoci a smrti. Tím nám připomněla hodnotu života, hodnotu každého jednotlivého lidského života a jeho důstojnost v každém okamžiku jeho pozemského putování, od početí v lůně matky až do jeho přirozeného konce. Je však bolestné sledovat, jak se pod záminkou ochrany domnělých subjektivních práv stále více světových právních systémů zříká své nezcizitelné povinnosti chránit lidský život v každé z jeho fází,“ řekl papež.

Týden ve světě katolickýma očima - 5. 2. 2021

V promluvě při středeční generální audienci papež František podtrhl význam liturgie: „Křesťanství bez liturgie by, troufám si tvrdit, bylo křesťanstvím bez Krista, bez celého Krista. Liturgie je základním úkonem křesťanské zkušenosti: je to událost, je to přítomnost, je to setkání – setkání s Kristem. Kristus se zpřítomňuje v Duchu svatém skrze svátostná znamení: to je důvod, proč my křesťané účast na božských mystériích potřebujeme. Když se například účastníme slavení křtu, je to Kristus, zde přítomný, kdo křtí. To není jen nějaké obrazné vyjádření: Kristus je přítomen a skrze liturgii se modlíme spolu s Kristem, kterého máme na dosah ruky,“ řekl mimo jiné Papež František.

Povzbudivý obraz očistce

Svatý John Henry Newman, anglikánský konvertita ke katolictví a mistr duchovního života, napsal ohromující množství skvělých teologických děl. Jedno vydání Newmanových sebraných spisů obsahuje 31 svazků. Jeho kázání a teologický vhled jsou mimořádně bohaté a svědčí o tom, že svůj život strávil hledáním moudrosti. Místo očistného ohně nám tento světec předkládá jezero, kde jsme v náručí anděla.

Týden ve světě katolickýma očima - 10. 1. 2021

Ondřej Neff se přiznává, že některé záhady mu hlava nebere: „Chápu slogan MÉ TĚLO, MÁ VOLBA. Uřízni si tedy nohu, ženská, řeknu k tomu. Ale dítě není tvé tělo. Co je na tom pravicového? Mně to připadá logické a logika je snad bez vyznání a bez politické inklinace.“

Týden ve světě katolickýma očima - 31. 12. 2020

Kongregace pro nauku víry vydala nótu, v níž se vyjadřuje k morálnímu aspektu používání vakcín proti Covidu-19, při jejichž výrobě či testování byly použity buňky pocházející z obětí umělých potratů. V souladu s instrukcí Dignitatis Personae z roku 2008 a nótou Papežské akademie pro život z roku 2017 Kongregace prohlašuje, že vzhledem k tomu, že přijetí takovéto „morálně poskvrněné“ vakcíny představuje spolupráci na potratu, která je pouze materiální a vzdálená, je takový skutek mravně přípustný, pokud se jedná o situaci vážného ohrožení (což situace pandemie splňuje) a pokud není pro danou osobu schůdná alternativa. Přijetí vakcíny však v žádném případě nesmí obnášet či být vykládáno jako schvalování potratů či užívání buněčných linií vzešlých z potracených plodů pro lékařské účely. Z toho, že přijetí vakcíny je mravně přípustné, rovněž nelze vyvozovat mravní povinnost vakcínu přijmout.

Týden ve světě katolickýma očima - 18. 12. 2020

„Nejen že vatikánské jesličky totálně selhávají jako sakrální umění – bylo by zjevně obtížné se před nimi modlit, a pochybuji, že to mnoho lidí zkusí –, ale jejich styl ztělesňuje záměrné odmítnutí krásy v umění. Jsou produktem hnutí zpopularizovaného (je-li to to pravé slovo) v šedesátých letech, podle kterého by umění nemělo být o kráse, nýbrž o umělcově existenciálním zoufalství a podobných věcech. Toto hnutí je reflexí světa bez Boha a zoufalství, které umělec cítí, je výsledek. Nelze si představit méně vhodný prostředek pro vyjádření poselství, že se v Betlémě narodil Bůh.“

   1  2  3  4  5  6  7  8  9