sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Proč je sv. Josef vzorem pro kontemplativní modlitbu?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Co vlastně sv. Josef dělal jako tesař?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Týden ve světě katolickýma očima - 1. 6. 2021

Papež františek jmenoval prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti arcibiskupa Arthura Rocheho, bývalého sekretáře Kongregace a před rokem 2012 biskupa Leedsu. Novým sekretářem a podsekretářem Kongregace jmenoval biskupa Vittora Francesca Violu, OFM, biskupa tortonského, a Aurelia Garcíu Marciase, který byl jmenován titulárním biskupem Rotdonu. Michael Haynes referuje o obavách tradicionalistických kruhů, že nový prefekt Kongregace je odpůrcem mimořádné formy římského ritu a že svoboda jeho celebrace, kterou přineslo motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificum, je ohrožena. Obavy, že papež František chystá revokaci či významné omezení Summorum pontificum, se objevily už dříve.

Týden ve světě katolickýma očima - 22. 5. 2021

Vatikán vyzývá všechny katolické diecéze k účasti na na synodě o synodalitě, která začne letos v říjnu svojí „diecézní fází“. Podle magazínu The Pillar půjde o „dvouletý globální proces“ obnášející setkání na úrovni diecézí a biskupských konferencí, setkání a diskuse biskupů každého kontinentu a nakonec setkání biskupů v Římě. „Místo aby stanovil témata, o nichž se bude jednat, naznačuje časový plán synodního procesu, že jedním s hlavních cílů je samotný zážitek účasti na synodě“, píše The Pillar. Podle Guido Horsta se pak jedná „o mamutí projekt, něco jako Třetí vatikánský koncil“.

Nekorektní? Budeš smazán

Zlověstný trend vedoucí k cenzuře – ve zpravodajství a obzvláště na sociálních sítích – je nyní již zcela zřejmý. Je tedy otázkou, kdy – nikoli zda – budou umlčeny hlasy křesťanů. Pochopitelně pokud nebudeme moct udělat nic pro to, abychom tento trend zvrátili. V digitální éře vítězí informace. Ovládáte-li přístup k informacím – a dokážete potlačit informace, které se vám nelíbí – můžete upevnit svou vládu nad světem.

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 5. 2021

Phil Lawler pokládá čerstvé reformy vatikánského práva za „trhák“, který se může stát „nejvýznamnějším (a nejlepším) krokem Františkova pontifikátu.“ Jedná se jednak o podřízení biskupů a kardinálů světským soudům, a jednak o zavedení přísných standardů finanční transparentnosti pro vatikánské úředníky. „Během let se stalo běžným, že preláti navštěvující Vatikán přinášeli na setkání s úředníky Římské kurie dary. Pamatujete na případ biskupa Michaela Bransfielda, jehož vysoké dary v hotovosti vysoce postaveným prelátům zjevně odvedly jejich pozornost od jeho nehorázných výdajů na své vlastní pohodlí? Nebo si vzpomeňte, jak se bývalý kardinál Ted McCarrick propracoval na vrchol pomocí své magické schopnosti sehnat peníze a doručit je do Říma. Finanční dary mezi biskupy jsou pokládány za rutinní záležitost.“ Nové předpisy mohou podle Lawlera znamenat zásadní změnu v tom, jak to ve Vatikánu chodí – ovšem pouze „pokud budou přísně vynucovány“.

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: 1. Kdo byli rodiče sv. Josefa?

Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitencierie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 5. 2021

U příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa Patronem univerzální Církve vložila vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti sedm nových invokací do litanií ke sv. Josefu: Custos Redemptoris (Pěstoune Spasitelův), Serve Christi (Služebníku Kristův), Minister salutis (Služebníku spásy), Fulcimen in difficultatibus (Podporo v nesnázích), Patrone exsulum (Patrone vyhnanců), Patrone afflictium (Patrone trpících), Patrone pauperum (Patrone chudých).

Ve slově „fulcimen“ je však špatně označen přízvuk, jak si všiml otec Zuhlsdorf (přízvuk má být na předposlední slabice, která je dlouhá).

Týden ve světě katolickýma očima - 28. 4. 2021

Server LifeSiteNews informuje o pozdvižení, které ve Francii způsobila odhalení, že arcidiecéze Tours poskytla finanční prostředky na stavbu tamní mešity. Peníze pocházely z příspěvků věřících na provoz diecéze. Příspěvek na stavbu mešity byl prý symbolickou revanší za příspěvek muslimů na financování návštěvy Jana Pavla II. v roce 1996.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9