sv. Timotej / út 26. leden 2021

Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 24. 9. 2020

V právě vycházející knize rozhovorů emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Müller kritizuje německou Synodální cestu, které vyčítá „odklon od pravé víry“. Německý církevní establishment prý pokládá Církev za „pouhou lidskou organizaci, která má čistě sekulární cíle“, a proto ztrácí porozumění pro svátosti a posvátné úřady. Též kolínský arcibiskup kardinál Woelki varuje, že Synodální cesta by mohla vést k „sekularizaci“, „rozkolu“ a „jakési německé národní církvi“. Biskup Bätzing však tyto obavy odmítá a naopak varuje před „sebe-zdřevnatěním“ Církve, čímž míní „myslet si a chtít to, co jsme si vždy mysleli a chtěli, dělat, co jsme vždycky dělali.“ Oba biskupové se neshodují ani v postoji k možnosti jáhenského svěcení žen: Bätzing tvrdí, že otázka ženského diakonátu je stále otevřená, kdežto podle Woelkiho byla definitivně rozhodnuta Janem Pavlem II. a pokládat ji za otevřenou znamená situovat diskusi „mimo rámec nauky Církve“.

Týden ve světě katolickýma očima - 18. 9. 2020

Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah zaslal dopis předsedům všech biskupských konferencí, v němž vyzývá k návratu k osobní účasti na mši svaté, jak jen to bude možné, a zdůrazňuje, že biskupové mají povinnost zajistit, aby sekulární moc neredukovala účast na eucharistické bohoslužbě na „shromáždění“ srovnatelné s rekreačními aktivitami.

Týden ve světě katolickýma očima - 10. 9. 2020

3. října podepíše papež František v Assisi třetí encykliku svého pontifikátu nazvanou Fratelli tutti (tj. italsky „Všichni bratři“), jejímž tématem bude lidské bratrství a sociální smír. Název patrně odkazuje na Napomenutí sv. Františka. Papež bude v Assisi sloužit mši svatou u hrobu svatého Františka a v jejím závěru encykliku podepíše; vzhledem k sanitární situaci si však přeje, aby návštěva proběhla bez účasti věřících. Dorothy Cummings McLeanová v této souvislosti poukazuje na to, že Františkem často zmiňovaný pojem lidského bratrství (např. v deklaraci z Abú Dhabí), který je i tématem encykliky, znepokojuje konzervativní kritiky papeže.

Týden ve světě katolickýma očima - 4. 9. 2020

Katolická média reagují na novou knihu politologa Paula Kengora, The Devil and Karel Marx (TAN Books, 2020), která vykresluje Marxe jako osobu patrně pod vlivem ďábla. Robert Orlando píše: „Kengorova kniha je vlastně celá o střetu moderních, ďábelských sil socialismu a komunismu – hlavních marxistických systémů – s věčnou božskou silou víry. Připadá mi to, jako by Kengor vrážel dřevěný kůl ďáblu a Karlu Marxovi do srdce. Ale jak víme, upíra není tak snadné zabít. Marxismus 20. století operoval třídním bojem, a v zásadě prohrál. V 21. století marxisté operují identitární politikou a v poslední době zaznamenávají jisté úspěchy. Cíl je však stále stejný: podněcovat kulturní rozklad.“

Týden ve světě katolickýma očima - 27. 8. 2020

Při zachování pravidel jako mytí rukou, sociální distance a užití roušky je účast na mši svaté bezpečná i v případě, že jsou přítomny nakažlivé osoby bez příznaků, informuje agentura CNA o zjištění tří lékařů publikovaném v časopise Real Clear Science. „V současné době není důvod se domnívat, že by při dodržení příslušných pravidel byla návštěva kostela nebezpečnější než běžný nákup.“

Týden ve světě katolickýma očima - 18. 8. 2020

Kongregace pro nauku víry vydala vyjádření, podle kterého není platný křest, při němž je užita křestní formule v množném čísle: „My tě křtíme…“ místo správného „Já tě křtím…“. Takto pokřtěný člověk musí být pokřtěn znovu, a to in forma absoluta, ne jen podmínečně. „Udělovatel svátosti nejen že nemá autoritu pozměňovat svátostnou formuli podle své libosti, ale ani nesmí deklarovat, že jedná jménem rodičů, kmotrů, příbuzných či přátel, či jménem přítomného shromáždění.

Obnova pravé povahy společenství ve svaté oběti

Ve svém dřívějším článku „Mše svatá: Boha nelze ničím oslavit víc“ jsem vysvětloval, že mše nepředstavuje obětování Krista, jako by byl od nás izolován; znamená také obětování Kristových údů, jež s ním jsou spojeny ve víře a lásce. Jinými slovy, jako libě vonící oběť se tu Otci nabízí, slovy svatého Augustina, „celý Kristus“ – hlava i údy, církev se svým Pánem. Mše představuje obětování mé duše a těla, tvé duše a těla i všech věrných spolu s Veleknězovou obětí, předkládanou v podobě chleba a vína.

Trojský kůň islámu

„Útočící střelec na námořní letecké základně u města Corpus Christi.“ Tak zněla hlavní zpráva čtvrtečního rána. Ukázalo se, že střelec již neútočil, protože byl „zneškodněn“ poté, co zranil příslušníka ostrahy této vojenské základny.

Jak sv. Tomáš Akvinský pomáhá našim dětem činit důležitá rozhodnutí

Pokud jde o závažná rozhodnutí, naučte své děti spoléhat se na tohoto úžasného světce. Když se naše děti potýkají s důležitými rozhodnutími, často k nám přicházejí s prosbou o pomoc. Většinou se rada, kterou jim jako rodiče nabízíme, zakládá na následujících třech přístupech.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9