sv. Timotej / út 26. leden 2021

Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 21. 5. 2020

18. května si svět připomněl 100. výročí narození budoucího papeže Jana Pavla II. Papež František celebroval mši svatou nad hrobem Jana Pavla II.; emeritní papež Benedikt XVI. zaslal u této příležitosti dopis kardinálu Dziwiszovi.

Týden ve světě katolickýma očima - 14. 5. 2020

Kardinálové Gerhard Müller, Joseph Zen a Janis Putjas, arcibiskup Carlo Maria Viganò a další signatáři vydali výzvu „Církvi a světu“, v níž varují před tím, že světoví vůdci používají současnou pandemii jako záminku pro omezení základních práv a přípravu nekontrolované světové vlády. Výzvu prý původně podepsal i kardinál Sarah, ten to však záhy popřel, resp. svůj podpis stáhl.

Týden ve světě katolickýma očima - 7. 5. 2020

Vatikán představil pastorační směrnice o tzv. „vnitřních vysídlencích“: osobách donucených k přesídlení v rámci své vlastní země. Dokument obsahující 122 směrnic vypracovala Sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Sloužit má jako konkrétní podpora pro lidi žijící na existenciálních periferiích a – na rozdíl od běženců směřujících do jiných zemí – často opomíjených.

Týden ve světě katolickýma očima - 30. 4. 2020

Kongregace pro nauku víry zaslala biskupům celého světa dotazník ohledně aplikace motu proprio papeže Benedikta XVI. Summorum pontificum, který podstatně usnadnil možnost užívání starší liturgické formy podle misálu Jana XXIII. z roku 1962 jakožto tzv. „mimořádné formy“ římského ritu. Kongregace pro nauku víry nedávno vydala dva dekrety (Quo magis a Cum Sanctissima), které tento misál aktualizují doplněním sedmi prefací a umožněním slavení svátků světců kanonizovaných po roce 1960. Tato opatření příznivě komentoval známý obhájce tradiční liturgie Peter Kwasniewski. Současný dotazník naopak budí u některých příznivců tradiční liturgie nedůvěru.

Týden ve světě katolickýma očima - 23. 4. 2020

K 93. narozeninám emeritního papeže Benedikta XVI., které oslavil 16. dubna, vychází jeho nový rozsáhlý životopis, jehož autorem je německý publicista Peter Seewald.

Týden ve světě katolickýma očima - 16. 4. 2020

Vrátí se katolíci na mše svaté?“ ptá se David G. Bonagura, Jr., na serveru The Catholic Thing. „Je mnoho rodičů, kteří mají za to, že chodit do kostela je dobré, ale není to nezbytné. Kromě té jedné nedělní hodiny jsou jejich životy už zcela sekularizované. Když nyní o mši svatou přišli, jak se jejich životy změnily po duchovní stránce? Patrně nijak zvlášť. A protože nemají plné porozumění mši svaté, budou se řídit svými pocity: necítím, že by mi něco nějak zvlášť chybělo, tak proč se vracet?“ obává se Bonagura. Podobné to prý může být u teenagerů a mladých, kteří brali náboženství legalisticky: do kostela chodili, protože si mysleli, že je to Boží zákon – teď se ale ukázalo, že o tom rozhodují biskupové...

O transgenderismu: Společný základ a skutečné rozdíly mezi katolíky a radikálními feministkami

Katolíci, kteří se snaží učit pravdu o ideologii transgenderu, nalezli nečekaného spojence: feministky neuznávající transgender či jinak řečeno feministky „kritické vůči genderu“, které tvrdí, že hnutí transgenderu ženám ubližuje. Ale přestože katolíci a feministky kritické k genderu nacházejí společnou základnu, existují také důležité body, na kterých se neshodnou, a to i v otázkách genderu.

Týden ve světě katolickýma očima - 9. 4. 2020

Přední analytický tomista Edward Feser přirovnává ve své úvaze popírání nebezpečí koronaviru, běžné z počátku nákazy, k popírání nebezpečí pekla. „Vzhledem k tomu, že COVID-19 napadá pouze tělo, kdežto peklo obnáší trvalé utrpení jak těla, tak duše, nemělo by v nás zavržení budit mnohem větší strach než COVID-19?“ ptá se Feser. „Jestliže restriktivní opatření uvalené na celý svět jsou jedinou rozumnou reakcí na COVID-19, proč se stejná naléhavost nepřiznává potřebě obrátit nekatolíky na jedinou pravou víru, pro spásu jejich duší? V čem je rozumnější sázka na „nepřekonatelnou nevědomost“, pokud jde o jejich spásu, než sázka na to, že koronavirus vyřídí příchod letního počasí?“

Zamyšlení nad povinností účastnit se mše svaté v době epidemie

Povinnost účastnit se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích stanovená v kánonech 1246–1248 (viz též KKC čl. 2180–2183) je silně závazná ve svědomí. Žádný hodnověrný komentátor to nezpochybňuje. Církev však nevynucuje tuto povinnou účast vnějšně (na mši například nehlídkuje církevní policie a nedává pokuty za neúčast), ale formuluje pokyny k tomu, aby pomohla věrným katolíkům posuzovat jejich povinnosti za nejrůznějších okolností.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9