sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 16. 4. 2020

Vrátí se katolíci na mše svaté?“ ptá se David G. Bonagura, Jr., na serveru The Catholic Thing. „Je mnoho rodičů, kteří mají za to, že chodit do kostela je dobré, ale není to nezbytné. Kromě té jedné nedělní hodiny jsou jejich životy už zcela sekularizované. Když nyní o mši svatou přišli, jak se jejich životy změnily po duchovní stránce? Patrně nijak zvlášť. A protože nemají plné porozumění mši svaté, budou se řídit svými pocity: necítím, že by mi něco nějak zvlášť chybělo, tak proč se vracet?“ obává se Bonagura. Podobné to prý může být u teenagerů a mladých, kteří brali náboženství legalisticky: do kostela chodili, protože si mysleli, že je to Boží zákon – teď se ale ukázalo, že o tom rozhodují biskupové...

O transgenderismu: Společný základ a skutečné rozdíly mezi katolíky a radikálními feministkami

Katolíci, kteří se snaží učit pravdu o ideologii transgenderu, nalezli nečekaného spojence: feministky neuznávající transgender či jinak řečeno feministky „kritické vůči genderu“, které tvrdí, že hnutí transgenderu ženám ubližuje. Ale přestože katolíci a feministky kritické k genderu nacházejí společnou základnu, existují také důležité body, na kterých se neshodnou, a to i v otázkách genderu.

Týden ve světě katolickýma očima - 9. 4. 2020

Přední analytický tomista Edward Feser přirovnává ve své úvaze popírání nebezpečí koronaviru, běžné z počátku nákazy, k popírání nebezpečí pekla. „Vzhledem k tomu, že COVID-19 napadá pouze tělo, kdežto peklo obnáší trvalé utrpení jak těla, tak duše, nemělo by v nás zavržení budit mnohem větší strach než COVID-19?“ ptá se Feser. „Jestliže restriktivní opatření uvalené na celý svět jsou jedinou rozumnou reakcí na COVID-19, proč se stejná naléhavost nepřiznává potřebě obrátit nekatolíky na jedinou pravou víru, pro spásu jejich duší? V čem je rozumnější sázka na „nepřekonatelnou nevědomost“, pokud jde o jejich spásu, než sázka na to, že koronavirus vyřídí příchod letního počasí?“

Zamyšlení nad povinností účastnit se mše svaté v době epidemie

Povinnost účastnit se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích stanovená v kánonech 1246–1248 (viz též KKC čl. 2180–2183) je silně závazná ve svědomí. Žádný hodnověrný komentátor to nezpochybňuje. Církev však nevynucuje tuto povinnou účast vnějšně (na mši například nehlídkuje církevní policie a nedává pokuty za neúčast), ale formuluje pokyny k tomu, aby pomohla věrným katolíkům posuzovat jejich povinnosti za nejrůznějších okolností.

Týden ve světě katolickýma očima - 2. 4. 2020

John Allen komentuje páteční mimořádné papežské požehnání Urbi et orbi a píše o „ikonickém obrazu“ papeže modlícího se na prázdném Svatopetrském náměstí. „Papež nejenže poskytl obraz, který je patrně předurčen stát se tím nejikoničtějším za celou pandemii, ale také zavřel ústa kritikům „neviditelnosti“ a „mlčení“ Církve,“ domnívá se Allen.

Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera

V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod celého liturgického roku), miliony katolíků v zemích tzv. svobodného světa budou zbaveny veškeré možnosti náboženského kultu v důsledku reakce civilních i církevních úřadů na epidemii koronaviru COVID-19. Nejbolestnějším a zároveň nejvíce znepokojujícím aspektem této situace je zbavení věřících možnosti účasti na mši sv. a svátostného přijímání Těla Páně.

Osm způsobů, jak maminky mohou vzdělávat děti v katolické víře

Skutky jsou výmluvnější než slova. Způsob, jak denně žijeme, učí naše děti o tom, co to znamená být křesťanem. Překvapilo vás už někdy množství věcí, které chcete, aby se vaše dítě učilo?

Týden ve světě katolickýma očima - 26. 3. 2020

Papež vyzval hlavy všech církví, vůdce všech křesťanských společenství a všechny křesťany ke společné modlitbě Otčenáše za ukončení nákazy, která proběhla v poledne o slavnosti Zvěstování Páně. Zároveň oznámil, že v pátek 27. března udělí od baziliky sv. Petra mimořádné požehnání Urbi et orbi. Přímý přenos z Vatikánu začne v 18 hodin.

Konec pseudoliberalismu

V samozvané intelektuální třídě narůstá vzrušení. Můžeme si být jisti, ptají se sami sebe, že pod náporem Trumpa, Brexitu, celoevropského populismu a Jordana Petersona přetrvá „otevřená společnost“?

   2  3  4  5  6  7  8  9  10