sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 6. 2020

Otec Zuhlsdorf píše na svém blogu o „morálním zranění“: „situaci, kdy osoba nemůže udělat to, co pokládá za morálně správné, nebo je přinucena udělat něco morálně špatného, a to z příkazu svého nadřízeného.“ Zuhlsdorf upozorňuje, že případy „morálního zranění“ bývají často mylně zahrnuty pod syndrom vyhoření a klade si otázku, zda se v situaci chronického morálního zranění nenachází velký počet tradicionalistických kněží i laiků: „Bojovníci ve válce někdy vykazují příznaky morálního zranění už po velmi krátkém čase stráveném v bitvách. Mnoho tradičních katolíků však čelí zraněním působených morálním konfliktem – kdy jsou nuceni zrazovat to, o čem vědí, že je správné – po nekonečné dekády a bez vyhlídky na změnu.“

Mohou biskupové vyžadovat přijímání na ruku?

Zatímco diecéze po celých Spojených státech začínají obnovovat veřejné mše uprostřed pandemie koronaviru, mnohé zavádějí další opatření, která mají být v souladu s pokyny místních zdravotnických úřadů. V některých případech biskupové ve snaze zabránit šíření viru zakázali podávání svatého přijímání do úst. Ale může biskup nařídit, aby byla eucharistie podávána na ruku?

Týden ve světě katolickýma očima - 4. 6. 2020

Jonathon Van Maren informuje o pokračující perzekuci finské poslankyně Päivi Räsänenové, která je opakovaně vyšetřována za 15 let starou brožurku, v níž obhajuje biblický pohled na manželství a homosexualitu. „Pokud může být pro své názory na homosexualitu pronásledována uznávaná politička a lékařka – kdo přijde na řadu po ní?“ ptá se Van Maren.

Týden ve světě katolickýma očima - 28. 5. 2020

Jeanne Larghero doporučuje, jak může přístup Tomáše Akvinského pomoci při přijímání důležitých rozhodnutí. Pokud nás někdo (např. naše děti) požádá o radu v podobné situaci, můžeme zvolit různé přístupy. Pohodlné řešení, které vlastně žádnou radou není, je říci „řiď se svým srdcem“; naše srdce nás ovšem nemusí vést po té nejlepší cestě. Racionální „vážení všech pro a proti“ často zapomíná, že ne všechny důvody mají stejnou váhu, a všemožné následky ani nelze rozumně předvídat. „Sdílení vlastní zkušenosti“ zase může být pro druhého omezující. Larghero proto navrhuje inspirovat se Tomášem Akvinským a důležitá rozhodnutí činit s ohledem na tři klíčové otázky: (1) Povede to k mravně dobrému životu? (2) Je na to ten pravý čas? (3) Jsem veden těmi nejlepšími motivy?

Přitažlivost tradičního katolického obřadu

Proč se více než padesát let po skončení Druhého vatikánského koncilu v katolické církvi stále více hovoří o „tradičním“, „tridentském“, či „předkoncilním“ mešním obřadu?

Bůh trestá? Nauka sv. Tomáše Akvinského o lidském utrpení jako trestu

Je koronavirus Božím trestem? Sv. Tomáš Akvinský učí, že každé utrpení, které postihuje člověka, má charakter trestu. Nejedná se ovšem vždy o trest v přísném slova smyslu za osobní hříchy, ale často o trest v širším slova smyslu za hříchy druhých a zvláště za dědičný hřích. Když tato utrpení spojujeme s Kristovým utrpením, podílíme se na jeho vykupitelském díle.

Týden ve světě katolickýma očima - 21. 5. 2020

18. května si svět připomněl 100. výročí narození budoucího papeže Jana Pavla II. Papež František celebroval mši svatou nad hrobem Jana Pavla II.; emeritní papež Benedikt XVI. zaslal u této příležitosti dopis kardinálu Dziwiszovi.

Týden ve světě katolickýma očima - 14. 5. 2020

Kardinálové Gerhard Müller, Joseph Zen a Janis Putjas, arcibiskup Carlo Maria Viganò a další signatáři vydali výzvu „Církvi a světu“, v níž varují před tím, že světoví vůdci používají současnou pandemii jako záminku pro omezení základních práv a přípravu nekontrolované světové vlády. Výzvu prý původně podepsal i kardinál Sarah, ten to však záhy popřel, resp. svůj podpis stáhl.

Týden ve světě katolickýma očima - 7. 5. 2020

Vatikán představil pastorační směrnice o tzv. „vnitřních vysídlencích“: osobách donucených k přesídlení v rámci své vlastní země. Dokument obsahující 122 směrnic vypracovala Sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Sloužit má jako konkrétní podpora pro lidi žijící na existenciálních periferiích a – na rozdíl od běženců směřujících do jiných zemí – často opomíjených.

   4  5  6  7  8  9  10  11  12