sv. Jan Klimak / po 30. březen 2020

Narodil se asi r. 569 a již v 16 letech se odebral na horu Sinaj, aby žil po zp... (pokračování)

Papež: církevní učení o potratu je neměnné

Papež: církevní učení o potratu je neměnné

Ve své první apoštolské exhortaci „Radost evangelia“ papež František vysvětluje, že církev nikdy nemůže změnit své učení o potratu, které je součástí širšího chápání lidské důstojnosti.

Zároveň v dokumentu, který byl zveřejněn 26. listopadu, uvedl, že církev musí zvýšit úsilí při „doprovázení“ žen během komplikovaných těhotenství.

„Právě proto, že se jedná o vnitřní důslednost naší zvěsti o hodnotě lidské osoby, nelze očekávat, že církev změní svůj postoj k této otázce,“ píše papež o potratech.

„Chci být v tomto ohledu zcela upřímný. Nejedná se o záležitost, která by podléhala jakýmsi údajným reformám a ,modernizaci’. Není nijak ,pokrokové’ snažit se vyřešit problém tím, že zničíme lidský život.“

„Na druhou stranu je také pravda, že děláme málo pro to, abychom odpovídajícím způsobem doprovázeli ženy ve velmi obtížných situacích, kdy se potrat jeví jako rychlé řešení jejich hlubokých obav, zvláště když život v nich počatý je důsledkem znásilnění nebo když žijí v extrémní chudobě,“ pokračuje.

Apoštolská exhortace, známá též pod latinským názvem „Evangelii gaudium“, navazuje na biskupský synod z roku 2012 o nové evangelizaci, který se konal v rámci Roku víry.

Papežova slova o potratu zaznívají uprostřed širší řady připomínek týkajících se lidských práv. Zmiňuje se též o potřebě prokazovat lásku migrantům, chudým a obětem obchodování s lidmi a dodává, že je nutno projevovat „obzvláštní lásku a péči nenarozeným dětem, těm nejbezbrannějším a nejnevinnějším mezi námi“.

„V současné době jsou vyvíjeny snahy upřít jim jejich lidskou důstojnost, aby s nimi mohl kdokoli dělat, co se mu zachce, připravit je život a přijímat zákony, které komukoli zabrání stát těmto snahám v cestě,“ postěžoval si.

Ačkoli to, že církev brání lidský život, je často označováno jako „ideologická, tmářská a konzervativní“ pozice, píše papež, „tato obrana nenarozeného života úzce souvisí s obranou každého dalšího lidského práva“.

„Jedná se o přesvědčení, že lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná, v každé situaci a v každé fázi vývoje.“

„Lidské bytosti jsou samy sobě účelem a nikdy nesmějí být prostředkem k řešení problémů druhých lidí,“ zdůraznil papež František.

„Jakmile toto přesvědčení zmizí, tak se vytratí i pevný a trvalý základ pro obranu lidských práv, která by se stala předmětem chvilkových rozmarů mocných.“

08. 12. 2013, CNA

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >