sv. Jan Klimak / po 30. březen 2020

Narodil se asi r. 569 a již v 16 letech se odebral na horu Sinaj, aby žil po zp... (pokračování)

Kardinál Bergoglio a teologie osvobození

Kardinál Bergoglio a teologie osvobození

Mons. Filippo Santoro, arcibiskup italského Taranta, který přes 25 let působil jako kněz a biskup v Brazílii, uveřejnil v periodiku Avvenire článek o kardinálu Bergogliovi, dnešním papeži, kde říká, že kardinál na konferenci latinskoamerického episkopátu v Apparecidě roku 2007 přemohl marxistické postuláty teologie osvobození.

V článku nazvaném „Osvobození, jež se stalo Evangeliem“, upozorňuje, že kardinál Bergoglio byl předsedou komise pro redakci závěrečného dokumentu a prosadil úvod, kde se říká: „To, co nás definuje, nejsou dramatické okolnosti života, ani společenské výzvy, ani úkoly, jichž se musíme ujmout, ale především láska, kterou jsme dostali od Otce díky Ježíši Kristu skrze jednotu s Duchem Svatým.“ Dále arcibiskup píše, že dvojznačnost teologického diskurzu s teologií osvobození byla konferencí v Apparecidě překonána jak samotnou strukturou dokumentu, tak i živou přítomností víry v každém okamžiku jeho vytváření.

Budoucí papež tehdy varoval latinskoamerické biskupy před pokušením „sociálního redukcionismu“, který znamená snadnou ideologizaci - od tržního liberalismu k marxistické kategorizaci.

28. 12. 2013, ACI Prensa

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >