sv. Jan Klimak / po 30. březen 2020

Narodil se asi r. 569 a již v 16 letech se odebral na horu Sinaj, aby žil po zp... (pokračování)

Výbor OSN griloval vatikánské úředníky ohledně opatření proti sexuálnímu zneužívání

Vatikánští úředníci 16. ledna čelili „vyčerpávajícímu“ dotazování na církevní opatření proti sexuálnímu zneužívání, když stanuli před výborem OSN pro plnění Úmluvy o právech dítěte.

„Svatý stolec tato opatření přijímá,“ ujistil maltský biskup Charles Scicluna členy výboru, kteří agresivně zpochybňovali závazek Vatikánu zajistit potrestání duchovních, kteří se dopustili zneužívání. „Určité věci je však třeba udělat jinak.“

Biskup Scicluna, který byl po mnoho let vatikánským generálním prokurátorem pro případy sexuálního zneužívání, se připojil k delegaci Vatikánu pro jednání v OSN, v jejímž v čele byl arcibiskup Silvano Tomasi, stálý zástupce Svatého stolce v sídle OSN v Ženevě. Ve svém připraveném prohlášení k výboru OSN arcibiskup Tomasi rovněž nepřímo uznal, že Vatikán reagoval na skandály sexuálního zneužívání pozdě. Ale řekl, že Svatý stolec je nyní plně odhodlán delikventy stíhat.

„Neslýchané zločiny zneužívání spáchané na dětech jsou oprávněně posuzovány a trestány příslušnými civilními orgány v jednotlivých zemích,“ připomněl arcibiskup výboru. Zdůraznil, že Vatikán nemůže přímo řídit jednotlivé případy ve světových diecézích, a poznamenal, že Svatý stolec „zformuloval pokyny s cílem usnadnit práci místních církví při vytváření účinných opatření v rámci své pravomoci a v souladu s kanonickým právními předpisy“.

„Koneckonců, neexistuje žádná omluva pro jakoukoli formu násilí na dětech či jejich zneužívání,“ řekl arcibiskup Tomasi. „Tyto zločiny nemohou být nikdy ospravedlněny, ať už jsou páchány doma, ve školách, skupině mladých lidí, sportovních oddílech nebo v náboženských organizacích a strukturách.“

Když členové výboru OSN požadovali více informací o nakládání se stížnostmi na sexuální zneužívání, vatikánská delegace opakovaně poukazovala na to, že Svatý stolec nereguluje přímo opatření v jednotlivých diecézích, a uvedla, že případy jednotlivých kněží obviněných ze zneužívání, které projednávala Kongregace pro nauku víry, jsou považovány za důvěrné. Členové výboru OSN nebyli s takovouto odpovědí spokojeni. „Zdá se, že vaše postupy doposud nejsou příliš transparentní,“ řekla Kirsten Sandbergová, která předsedala tomuto výboru OSN. Výbor OSN dohlížel na to, jak Vatikán dodržuje Úmluvu o právech dítěte, jíž je Svatý stolec signatářem. Výbor nemá žádné donucovací pravomoci, ale očekává se, že vydá zprávu a doporučení.

Biskup Scicluna v rozhovoru pro vatikánský rozhlas po zasedání připustil, že dotazování bylo „vyčerpávající“, ale vyjádřil naději, že odpovědi jeho delegace uklidnily obavy veřejnosti. Znovu poznamenal, že místní vlády jsou zodpovědné za stíhání trestné činnosti v rámci jejich jurisdikce. Uvedl, že existuje pouze jeden případ, kdy by Vatikán mohl být zodpovědný za trestní stíhání duchovního obviněného ze sexuálního zneužívání.

Biskup Scicluna tím mínil případ arcibiskupa Jozefa Wesolowskiho, který je obviněn ze zneužívání chlapců v Dominikánské republice, když tam sloužil jako apoštolský nuncius. Jako občan Vatikánu by arcibiskup Wesolowski mohl čelit obvinění před vatikánským soudem. Když se jej na tento případ otázal výbor OSN, arcibiskup Tomasi odpověděl: „Případ bude posuzován s přísností, jakou tyto zločiny vyžadují.“ Odmítl říci, zda by Vatikán umožnil vydání obviněného duchovního, aby mohl čelit trestním obviněním v Dominikánské republice.

18. 01. 2014, Catholic Culture

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >