sv. Sadot a druhové / út 18. únor 2020

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, bisku... (pokračování)

Americká komise pro náboženskou svobodu ve světě vydala zprávu za rok 2014

Americká komise pro náboženskou svobodu ve světě vydala zprávu za rok 2014

Americká komise pro náboženskou svobodu ve světě (USCIRF), nezávislý federální poradní orgán vytvořený na základě zákona o náboženské svobodě ve světě (IRFA) a určený k monitorování porušování náboženské svobody v zahraničí, dnes zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje, aby ministerstvo přidalo osm dalších zemí na seznam „států vyžadujících zvláštní pozornost“, kam podle daného zákona patří ty země, ve kterých je tolerováno závažné porušování náboženské svobody nebo je tato svoboda státem přímo porušována: Egypt, Irák, Nigérii, Pákistán, Sýrii, Tádžikistán, Turkmenistán a Vietnam.

USCIRF také doporučila, aby následujících osm zemí bylo znovu označeno jako „země vyžadující zvláštní pozornost“: Barma, Čína, Eritrea, Írán, Severní Korea, Saúdská Arábie, Súdán a Uzbekistán.

Letošní zpráva, která je patnáctá od vytvoření této komise v roce 1998, dokumentuje porušování náboženské svobody v 33 zemích a předkládá politická doporučení pro jednotlivé země. Zpráva rovněž zkoumá americkou mezinárodní politiku ohledně náboženské svobody za posledních patnáct let, uvádí požadavky IRFA, hodnotí provádění jeho ustanovení a doporučuje způsoby, jak posílit americkou angažovanost na podporu náboženské svobody.

„Vzhledem k tomu, že ve světě denně dochází k porušování náboženské svobody lidí všech vyznání i osob bez náboženské víry, musí být Spojené státy ve svých slovech i skutcích solidární s pronásledovanými,“ řekl předseda USCIRF Robert P. George. „Náboženská svoboda je základním lidským právem uznaným mezinárodními zákony, které zaručují všem lidem svobodu věřit nebo nevěřit podle jejich svědomí a otevřeně, pokojně a beze strachu své přesvědčení projevovat. Náboženská svoboda je také důležitá pro národní a celosvětovou bezpečnost.

To znamená, že obrana náboženské svobody je jak lidským právem, tak i praktickou nutností a zaslouží si své místo po boku ekonomických, bezpečnostních a dalších klíčových zájmů americké zahraniční politiky.“

Spolu s doporučením označit země vyžadující zvláštní pozornost USCIRF také oznámila, že umístila 10 států na seznam Tier 2 pro rok 2014. USCIRF zde označuje státy, jež závažně porušují nebo tolerují porušování náboženské svobody, ale toto porušování nedosahuje úrovně zemí vyžadujících zvláštní pozornost. USCIRF vyzvala vládu USA, aby věnovala zvýšenou pozornost zemím, mezi něž patří Afghánistán, Ázerbajdžán, Kuba, Indie, Indonésie, Kazachstán, Laos, Malajsie, Rusko a Turecko.

Zpráva USCIRF také vyjadřuje obavy o náboženskou svobodu v zemích či regionech, které nebyly zařazeny na seznam Tier 1 (státy vyžadující zvláštní pozornost) nebo Tier 2, ale měly by být předmětem zájmu – sem patří Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Středoafrická republika, Etiopie, Kyrgyzstán, Srí Lanka a západní Evropa.

„Závazek Ameriky vůči náboženské svobodě v zahraničí, jenž je obsažen v zákonu IRFA přijatém před více než 15 lety, musí být obnoven a posílen,“ řekl předseda George. „Zákon IRFA byl prozíravý v tom, že uznal, že náboženská svoboda musí být klíčovou součástí americké zahraniční politiky. Spojené státy musí plně využít ustanovení IRFA: každoročně zodpovědně určovat státy vyžadující zvláštní pozornost, zajistit, aby se seznam těchto zemí rozšiřoval nebo redukoval podle aktuální situace, a zvažovat zásahy prezidenta vždy podle konkrétní situace.“

16. 05. 2014, USCIRF

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >