sv. Sadot a druhové / út 18. únor 2020

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, bisku... (pokračování)

Kardinál Scola: Manželství není v krizi

Kardinál Angelo Scola velmi úzce spolupracoval s Janem Pavlem II. Po určitou dobu vedl odbor antropologie na Papežském institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Všechny jeho zkušenosti z této oblasti lze nalézt v jeho knize „Tajemství manželství“.

„Tato kniha srozumitelně a konzistentně rozvíjí téma rozdílů mezi pohlavími, téma jejich vzájemných vztahů a plodnosti. Ukazuje, že tyto tři aspekty nelze – s ohledem na blaho lidstva a krásu lásky – od sebe oddělit. Přestože věda a moderní technologie nalezli způsob, jak je oddělit.“

Poprvé lze spisy milánského arcibiskupa nalézt v jednom svazku. To čtenáři umožňuje přemýšlet o původu a významu manželství.

„Manželství dnes není v krizi. V krizi je hluboké pochopení toho, co je lidstvo. Je potřeba trpělivě vydávat svědectví. Existují fantastická manželství. Jednou z nejkrásnějších věcí, které se mi přihodily od té doby, co jsem se stal biskupem a navštěvuji farnosti, je to, že na závěr ke mně přicházejí starší páry a říkají: ,Jsme spolu 50 let... 70 let...‘ Vždy s úsměvem. Lidé nevědí, o co přicházejí.“

Texty kardinála Scoly byly tak dobře přijaty, že nyní vycházejí již ve třetím vydání. Kardinál řekl, že shromáždil dostatek materiálu, aby mohl vydat druhý díl. Poznamenal, že je důležité, aby mládež byla řádně vzdělávána, aby mohla překonat zmatek, který panuje ohledně významu lásky.

07. 06. 2014, Rome Report

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >