Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Sakrální umění evangelizuje srdce, říkají katoličtí odborníci

Sakrální umění evangelizuje srdce, říkají katoličtí odborníci

Dva odborníci na sakrální umění zdůraznili význam katolického výtvarného umění v nové evangelizaci a řekli, že umění má schopnost měnit život lidí i kulturu jako celek. David Clayton a Caroline Fareyová budou 11.–13. července vyučovat na dvoudenním víkendovém semináři „Sakrální umění a nová evangelizace“ v Savior Pastoral Center v Kansas City.

Clayton, v Anglii narozený umělec a učitel výtvarného umění na Thomas More College of Liberal Arts v New Hampshire, řekl 19. června agentuře CNA, že krása umění může pomoci „otevřít srdce lidí, aby byli nakloněni přijetí Božího slova, když je jim zvěstováno“.

Umění může utvářet katolickou kulturu prostřednictvím „transformace nás všech, aby veškerá naše činnost byla vedena Boží láskou. Tímto způsobem se celá kultura může stát krásnou.“

Fareyová, jež řídí School of Annunciation v anglickém Devonu, rovněž zdůrazňuje význam umění při evangelizaci.

„Sakrální umění přitahuje. A přitahuje ještě stokrát víc, když můžeme divákům vysvětlit, jak mají tato umělecká díla pro sebe ,číst‘,“ řekla Fareyová.

Poznamenala, že katechismus popisuje sakrální umění jako „svědectví pravdě“, které utváří katolickou křesťanskou kulturu „pravdivosti a upřímnosti“. Benedikt XVI. řekl, že krása „bude primární cestou pro novou evangelizaci ve třetím tisíciletí“, uvedla Fareyová, která jako expert pomáhá biskupské synodě a vydala několik knih.

Seminář Claytona a Fareyové v Kansas City je určen jak umělcům, tak i laické veřejnosti; poplatek 250 dolarů pokrývá i stravování a ubytování. Clayton, který také vytváří webové stránky „The Way of Beauty (Cesta krásy), řekl, že krásné sakrální umění „hluboce ovlivňuje“ katolické bohoslužby.

Když je umění spojeno s liturgií, stává se „viditelným projevem Boží slávy, která ovlivňuje všechno ostatní umění“. Jako příklad zmínil barokní umění 16. století, které se zrodilo z protireformace. Zatímco toto umění bylo původně svým charakterem náboženské, světské umění brzy odráželo stejný styl.

Umělecké portréty, krajinomalby a zátiší brzy přijaly stejný styl, jaký byl používán ve scénách ukřižování namalovaných španělským umělcem Diegem Velazquezem.

Fareyová spatřuje rozdíl mezi sakrálním uměním, které je určeno především pro liturgii, a náboženským uměním, které je určeno pro vzdělávání či úkony zbožnosti.

„Umění, které je určeno výslovně na podporu nebo povzbuzení k modlitbě, uctívání a adoraci, nikoli umění jako takového, ale eucharistického Krista, musí mít svůj vlastní, specifický charakter.“

Účastníci nadcházejícího víkendového programu se dozvědí, jak „číst“ umělecká díla z pohledu víry.

„Nejlepší sakrální umění v křesťanské tradici zobrazuje celou katolickou kulturu, v níž byla tato díla vytvořena,“ řekla Fareyová.

Program má za cíl pomoci účastníkům „získat barvitou zkušenost víry, která může mít trvale hluboký vliv na jejich paměť a představivost“.

Clayton povede 14.–18. července v Savior Pastoral Center také kurz ikonomalby. Cenu kurzu 595 dolarů pokrývá i ubytování, jídlo a vše potřebné k výuce.

Kurz bude zaměřen na západní gotický styl umění, který se nachází v iluminovaných rukopisech, jako je Westminsterský žaltář.

02. 07. 2014, CNA