Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Svět je na pokraji třetí světové války, řekl zástupce ruské církve

Svět je na pokraji třetí světové války, řekl zástupce ruské církve

Metropolita volokolamský Hilarion, vedoucí odboru Moskevského patriarchátu pro vnější církevní vztahy, vyjádřil znepokojení nad současnou mezinárodní situací a uvedl, že se nacházíme jen krůček od světové války.

„Současná situace stále více připomíná to, co předcházelo první světové válce. Zpravodajství se proměnilo v přehled událostí na frontě, každý den se dozvídáme o dalších a dalších obětech. Ano, zatím se konflikty odehrávají jen v lokálním měřítku, ale celé státy a vojensko-politické bloky stále více používají militaristickou rétoriku,“ napsal metropolita v článku, který vyšel ve čtvrteční příloze listu Rossijskaja Gazeta.

Polarizace dosáhla kritického bodu, uvedl autor.

„Různé země vytvářejí a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků udržují obraz nepřítele. A od toho je už jenom krůček k vyhlášení světové války,“ napsal.

Metropolita se domnívá, že hlavní ponaučení z obou světových válek spočívá v tom, že neměly vítěze.

„Stoleté výročí vypuknutí první světové války pravděpodobně nevzbudí vášnivou reakci na mezinárodní úrovni. Někde možná postaví pomníky hrdinům, jinde zase vyčistí hřbitovy a na dalších místech uspořádají slavnost. Ale stane se toto výročí důvodem k přehodnocení výsledku války v celosvětovém měřítku? Budou výsledky obou světových válek ponaučením pro představitele světových mocností, na kterých záleží, zda nevypukne třetí?“ otázal se metropolita.

Podle metropolity Hilariona dnes proti sobě stojící strany již využívají havárii malajsijského letadla na Ukrajině k vzájemnému obviňování, „halasným politickým prohlášením a výzvám k odvetě a odplatě“.

„Podobně před 100 lety vedla střelba srbského teroristy na dědice rakousko-uherského trůnu k válce. Vypadalo to, jako by hlavní světové velmoci na tyto výstřely čekaly, aby mohly zahájit celosvětové zabíjení,“ napsal v článku.

11. 08. 2014, Asia News