sv. Valerián / ne 15. prosinec 2019

Narodil se asi kolem roku 380. Později se stal knězem a byl ustanoven biskupem ... (pokračování)

Petice za svobodu: Pekaři odmítli vyrobit dort pro homosexuální lobby, mají být potrestáni

Pekařství Ashers Baking se ve čtvrtek 26. března dostane před Komisi pro rovnoprávnost v Severním Irsku, a okolnosti jejich případu naznačují, že mají šanci tento právní problém úspěšně zvládnout. Lidé podepisují petici, která odmítá, že jde o diskriminaci menšin, pokud se někdo rozhodne, jak tomu bylo v tomto případě, odmítnout připravit dort s nápisem „podporujeme sňatky homosexuálů“.

Petice za svobodu: Pekaři odmítli vyrobit dort pro homosexuální lobby, mají být potrestáni

Tato petice – adresovaná předsedovi Komise pro rovnoprávnost v Severním Irsku - je naléhavou prosbou o čestný a spravedlivý přístup v tomto případě. V petici předsedovi je požadováno, aby byl pro Ashers zajištěn spravedlivý proces a aby rozhodnutí reflektovalo význam svobody svědomí a práva nezastávat stanoviska, která jsou v rozporu se svědomím.

Dalším požadavkem je, aby toto právní řízení nebylo pouhou formalitou na cestě k předem domluvenému závěru, jenž podporuje názor menšiny.

Několik základních informací o tomto případu: V květnu 2014 bylo pekařství Ashers Baking Co (název „Ashers“ se vztahuje k jednomu z dvanácti kmenů Izraele), což je rodinná, křesťanská firma, požádáno, aby ozdobilo dort slovy: „Podporujeme sňatky homosexuálů.“ Pekaři z důvodu své víry odmítli tuto objednávku splnit. Jelikož se drží svých křesťanských zásad, byli později zapleteni do tohoto právního sporu, jenž vzbudil silné emoce ohledně svobody smýšlení a projevu napříč Severním Irskem a po celém světě.

Právě teď bude rodina McArthurových (rodina, která vlastní a provozuje pekařství Ashers) čelit stresujícímu slyšení před Komisí pro rovnoprávnost v Severním Irsku. McArthurovi stojí tváří v tvář tomuto problému s vírou a odvahou. A naštěstí mu nemusí čelit sami.

Tisíce lidí z celého Irska a Velké Británie přijeli v úterý 24. března večer do Belfastu podpořit pekařství Ashers (a McArthurovy) v zápase o respektování jejich svobody svědomí. A nový průzkum ukazuje, že 71 % obyvatel Severního Irska stojí v tomto sporu na straně Ashers.

Vzhledem k rozhodnutím různých orgánů pro „rovnoprávnost“ v podobných kauzách na mezinárodním právním poli má ale případ Ashers také širší důsledky – přinejmenším má tato kauza potenciál ovlivnit zákony ve zbytku Spojeného království a v Irské republice... a velmi pravděpodobně i v dalších zemích.

Proto je v zájmu každého, píší autoři petice, ať už žije v Severním Irsku, Irské republice, jiné části Velké Británie, USA, EU, Austrálii, Kanadě či jinde –, aby podpořil rodinu McArthurových a pekařství Ashers v této velmi naléhavé prosbě o spravedlnost.

Naléhavě žádají, aby lidé petici podpořili. Redakce Res Claritatis se k této prosbě připojuje.25. 03. 2015, citizenGO, RC

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >