sv. Valerián / ne 15. prosinec 2019

Narodil se asi kolem roku 380. Později se stal knězem a byl ustanoven biskupem ... (pokračování)

Budoucnost světových náboženství: Odhady růstu populace 2010–2050

Náboženský profil světa se rychle mění, což je způsobeno především rozdíly v porodnosti a velikosti mladé populace mezi hlavními světovými náboženstvími a také počtem lidí, kteří mění své náboženství. Během příštích čtyř desetiletí křesťané zůstanou největší náboženskou skupinou, ale islám bude růst rychleji než ostatní velká náboženství. Bude-li současný trend pokračovat, do roku 2050...

Budoucnost světových náboženství: Odhady růstu populace 2010–2050

Proč počet muslimů roste nejrychleji a množství lidí bez vyznání se ve světové populaci snižuje?

Počet muslimů bude téměř stejný jako počet křesťanů na celém světě.

Podíl ateistů, agnostiků dalších lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství – ač jejich počet roste v zemích, jako jsou Spojené státy a Francie – se bude v rámci celosvětové populace snižovat.

Celkový počet buddhistické populace bude přibližně stejně velký, jako byl v roce 2010, zatímco hinduistická a židovská populace bude větší, než je dnes.

V Evropě budou muslimové tvořit 10 % celkové populace.

Indie si udrží hinduistickou většinu, ale také bude mít největší muslimskou populaci ze všech zemí světa a překoná tak Indonésii.

Ve Spojených státech se sníží podíl křesťanů z více než tří čtvrtin obyvatelstva v roce 2010 na dvě třetiny v roce 2050 a judaismus již nebude největším nekřesťanským náboženstvím. Muslimové budou v USA početnější než lidé, kteří se hlásí k židovství na základě náboženství.

Čtyři z každých 10 křesťanů na světě budou žít v subsaharské Africe.06. 04. 2015, Pew Forum

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >