sv. Hildefons / čt 23. leden 2020

Narodil se asi v r. 606. Stal se vzdělaným mnichem a r. 657 arcibiskupem v rodn... (pokračování)

Voice of the Family k encyklice Laudato Si

Mezinárodní koalice Voice of the Family je hluboce znepokojena tím, že v encyklice Laudato Si nebylo potvrzeno církevní učení o antikoncepci a o plození dětí jako primárním účelu pohlavního styku. Encyklika, jež byla zveřejněna před několika dny, obsahuje vítané tvrzení, že „ochrana přírody je rovněž neslučitelná s ospravedlňováním potratu“ (č. 120) a že „demografický růst je plně kompatibilní s integrálním a solidárním rozvojem“ (č. 50).

Voice of the Family k encyklice Laudato Si

Avšak vynechání jakékoli zmínky o církevním učení ohledně používání antikoncepce ponechává katolíky nedostatečně připravené na to, aby odolávali mezinárodnímu programu na kontrolu populace.

„Bůh lidem přikázal: ,Ploďte a množte se a naplňte zemi‘ (Gn 1,28),“ řekla manažerka Voice of the Family Maria Madiseová, „ale ekologické hnutí běžně považuje růst populace za hrozbu.“ Madiseová pokračovala: „Rozvojové země jsou zaplaveny antikoncepcí a je na ně vyvíjen tlak, aby legalizovaly potraty. Vzhledem k tomu, že antikoncepce a environmentalismus jdou tak často ruku v ruce, je velmi znepokojivé, že církevní učení o prvořadosti plození dětí nebylo znovu potvrzeno.“

Patrick Buckley, lobbista Společnosti na ochranu nenarozených dětí (SPUC) při OSN, poznamenal, že „encyklika v odstavcích 173-175 vyzývá k většímu počtu mezinárodních environmentálních opatření, aniž by připravila katolíky na to, co takový krok bude nepochybně zahrnovat: nové pokusy prosadit v rozvojových zemích další antikoncepci a potraty.“

Profesor Hans Schellnhuber byl mezi těmi, které Svatý stolec vybral, aby encykliku představili tisku. Schellnhuber již dříve uvedl, že „kapacita planety“ je „méně než 1 miliarda lidí“. Světová populace by se musela zmenšit o více než 80 %, aby bylo tohoto cíle dosaženo.

John Henry Westen, spoluzakladatel Voice of the Family a šéfredaktor LifeSiteNews.com uvedl, že „profesor Schellnhuber je zastáncem zřízení nejvyšší globální vlády, která by měla mít pravomoc přijímat opatření k vyřešení vnímané ekologické krize, jež podle jeho názoru vyžaduje snížení populace. V tomto kontextu jsou zmínky v encyklice o potřebě ’světového politického orgánu‘, který by měl mít pravomoc ’uvalovat sankce‘, hluboce znepokojivé.“

Včera bylo oznámeno, že papež František jmenoval profesora Schellnhubera členem Papežské akademie věd (PAS).

V listopadu roku 2015 bude Papežská akademie věd pořádat semináře o tom, jak využívat „děti jako hybatele změn“. Program zahrnuje vytváření strategií pro nasazení dětí k podpoře environmentální agendy po celém světě. Zdá se, že takové snahy encyklika potvrzuje v odstavcích 209-215. Někteří z těch, kdo se podílejí na těchto seminářích, jako například Jeffrey Sachs, patří mezi největší propagátory antikoncepce, a dokonce i potratu jako nezbytných prvků populační politiky.

John Smeaton, spoluzakladatel Voice of the Family a výkonný ředitel SPUC, uvedl, že „mezinárodní ekologické hnutí se často snaží přesvědčit děti, že svět je přelidněn a že tento problém je nutno řešit kontrolou porodnosti prostřednictvím antikoncepce a přístupu k potratu. Nyní hrozí vážné nebezpečí, že naše děti budou vystaveny této agendě pod rouškou vzdělávání v oblasti životního prostředí. Navrhované plány Papežské akademie věd a to, že v encyklice chybí jasné učení o těchto nebezpečích, nás volá k obezřetnosti. Katoličtí rodiče musí odolávat všem útokům na naše děti.“

24. 06. 2015, Voice of the Family

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >