1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí / ne 29. listopad 2020

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii . Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna j... (pokračování)

Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris

„Vyzýváme katolíky, aby tváří v tvář útokům na základní principy přirozeného práva nebyli lhostejní a nepoddávali se falešnému smyslu pro poslušnost. Katolíci mají mravní povinnost postavit se proti kursu, který synoda nabírá,“ říká Matthew McCusker, autor analýzy dokumentu Instrumentum laboris a zástupce koalice Voice of the Family.

Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris

Už 5. srpna vyšla kvalitní a profesionální analýza synodního dokumentu Instrumentum laboris od Matthewa McCuskera. Tento zástupce uskupení (jehož je redakce Res Claritatis také členem) s názvem Voice of the Family na 19 stranách prezentuje mnoho vážných problémů, které tento oficiální vatikánský dokument obsahuje (celý text analýzy v angličtině, italštině, francouzštině a španělštině najdete zde: http://voiceofthefamily.com/analysis-of-the-instrumentum-laboris-of-the-ordinary-synod-on-the-family/).

McCusker se zaměřuje na čtyři hlavní otázky, jež podrobuje kritickému zkoumání: antikoncepci, podávání svatého přijímání „znovusezdaným rozvedeným“, homosexualitu a soužití bez sňatku. Všechny tyto oblasti jsou neobyčejně důležité pro každou rodinu, která usiluje o svatost a spásu duše všech svých členů, zejména zranitelných dětí.

Jeden důležitý aspekt, který považuje za obzvlášť nebezpečný, je skutečnost, že pracovní dokument podkopává roli rodičů jako primárních vychovatelů jejich dětí. Uvádí: „Odstavec 86 obsahuje přímý útok na rodičovská práva. Říká se v něm, že ,rodina, i když si zachovává své privilegované postavení ve výchově, nemůže být jediným místem pro výuku o sexualitě‘.“

Povzbuzením může být skutečnost, že papež František při mši svaté k zahájení synody ocitoval svého předchůdce, který v roce 1989 napsal: Nyní totiž, „když jsme plně okusili přísliby neomezené svobody, začínáme znovu chápat výraz ’smutek tohoto světa‘. Zakázané požitky ztratily svou přitažlivost, jakmile přestaly být zakázané. I kdybychom je dovedli ad extremum a opakovali je donekonečna, zůstanou mdlé, protože jsou to věci konečné a my žízníme po nekonečnu“ (Joseph Ratzinger, Auf Christus Schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiburg 1989, s. 73)

Už během cesty do Latinské Ameriky papež František vyzval všechny k modlitbě za synodu: „aby uzrálo pravé duchovní rozlišování, nalezla se konkrétní řešení a poskytla se pomoc v mnoha těžkostech a vážných výzvách, kterým dnes musí rodina čelit.“05. 10. 2015, TD, RV, TS ČBK