sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu

Webový portál LifeSiteNews zveřejnil „Vyznání rodin věrných Kristu“ obsahující pravdy katolické víry týkající se rodiny a manželství, které jsou dnes terčem útoků. Vyznání vypracovala britská Asociace katolických rodin a LifeSiteNews s přispěním několika vysokých představitelů katolické církve. Jde o jednoduše a stručně formulovanou neměnnou nauku Církve, kterou jako katolické rodiny máme právo jednoznačně slyšet od všech svých pastýřů – včetně papeže.

Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu

„Doufáme, že po modlitbě zvážíte podpis tohoto Vyznání,“ vyzývají iniciátoři, „aby mohlo být předloženo Svatému otci s podporou mnoha lidí. Povšimněte si prosím, že ho už podepsalo mnoho významných katolických věřících z celého světa, včetně příslušníků hierarchie, katolických akademiků a představitelů hnutí pro život a pro rodinu. Nejdůležitější podpisy jsou ale ty vaše – podpisy věřících katolických rodin, pro něž bylo toto Vyznání vypracováno.“

Vyznání již podpořilo několik biskupů, kteří schvalují jeho znění, např. Jeho Eminence kardinál Raymond Leo Burke, emeritní prefekt Apoštolské signatury (Vatikán) aj. Mezi osobnostmi, které ho veřejně podepsaly, jsou Dr. Anca-Maria a Dr. Vincent-Jean-Pierre Cerneaovi, členové Asociace katolických lékařů z Bukurešti, Gabriele Kuby, německá socioložka a spisovatelka, autorka knihy Globální sexuální revoluce, Jean a Angelika de Poncharrovi z francouzské organizace Choisir la Vie, dr. Thomas Ward, zakladatel a předseda Národní asociace katolických rodin z Velké Británie a člen korespondent Papežské akademie pro života, Maria Madise, koordinátorka organizace Hlas rodiny (Voice of the Family), Christine de Marcellus Vollmerová, zakladatelka a předsedkyně Aliance pro rodinu a Latinskoamerické aliance pro rodinu, více než 15 let členka Papežské rady pro rodinu, zakládající členky Papežské akademie pro život a v letech 1990-1995 členka delegace Svatého stolce u OSN, Philip Lawler, známý americký katolický novinář, zakladatel a vydavatel Catholic World News, s manželkou, zakladatelé portálu Life SiteNews Steve Jalsevac a John-Henry Westen s manželkami a mnoho dalších osobností.

Přinášíme plné české znění Vyznání rodin věrných Kristu:

1. Věříme, že manželství bylo stvořeno Bohem a u pokřtěných je Kristus povýšil na svátost. Manželství je ze své podstaty svazkem mezi jedním mužem a jednou ženou, kteří jej uzavírají svobodně, zůstávají si věrni, jejich svazek je nerozlučitelný a otevřený životu.

2. Věříme, že pohlavní styk je určen k vyjádření lásky mezi manžely, k plození, má sjednocující funkci a je vyhrazen pouze pro manželství.

3. Věříme, že nestoudné zneužívání pohlavního styku je zásadně škodlivé pro tělo, duši i civilizaci.

4. Věříme, že kvůli naší padlé přirozenosti musíme střežit cudnost péčí o to, nač se díváme, a zdrženlivostí v oblékání a chování.

5. Věříme, že děti mají právo být počaty v láskyplném svazku manžela a manželky.

6. Věříme, že rodiče na základě daru života a lásky, které dávají svým dětem, mají absolutní prvořadé právo a neodvolatelnou povinnost vychovávat je a chránit.

7. Věříme, že lidský život musí být chráněn od okamžiku početí do přirozené smrti.

Protože na těchto Bohem daných pravdách závisí štěstí, svoboda, spása a samotná existence našich rodin a našich dětí, očekáváme, že je katolická hierarchie a katolické instituce budou jednomyslně učit. Zavazujeme se podporovat tyto pravdy a stavět se proti tomu, aby byly podrývány mlčením, nejednoznačností nebo klamáním.

Vyznání rodin věrných Kristu můžete podpisem podpořit na internetové adrese https://www.lifesitenews.com/petitions/credo-of-faithful-families.07. 08. 2016, LifeSiteNews