sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Nové video odhaluje lži o genderové identitě

Nové video nekompromisně odhaluje krizi genderové identity a vysvětluje, jak se ve jménu tolerance, rozmanitosti a svobody záměrně útočí na děti a rodiny. Video s názvem Family Planning’s Manufactured Gender Identity Crisis , které produkovala organizace Family Life International NZ, se zabývá konceptem identity a přímým a záměrným útokem na normy sexuality, který láká lidi, aby se oddávali svým sobeckým vrtochům a fantaziím.

Nové video odhaluje lži o genderové identitě

Michael Loretz, jeden z autorů videa, poukazuje na to, že tento druh myšlení vede lidi k tomu, že „ztrácejí schopnost a v posledu i vůli upevňovat své vlastní rodiny“.

Video je určeno novozélandským rodičům a všem lidem dobré vůle, ale nabízí poselství, které by měl slyšet každý, komu leží na srdci blaho dětí a důstojnost lidské osoby.

Zákeřný tlak na společnost, aby akceptovala, že si lidé mohou vybrat své pohlaví a že jejich gender je něco jiného než to, že jsou muž nebo žena, je nebezpečná ideologie rychle se šířící po celém světě.

Tento vliv pronikl do myšlení současné společnosti natolik, že na nedávných olympijských hrách dva muži soutěžili spolu se ženami a očekávalo se, že všichni - včetně sportovkyň - jejich účast ve jménu rozmanitosti vřele uvítají.

Na Novém Zélandu je řada organizací prosazujících genderovou agendu, ale tou nejvýznamnější je Family Planning, přidružený člen Mezinárodní federace plánovaného rodičovství.

„Organizace Family Planning se zmocnila sexuální výchovy našich dětí a odebrala ji novozélandským rodičům,“ říká Loretz, „a nyní využívá svého silného vlivu k tomu, že překrucuje pravdu a přesvědčuje malé děti k přijetí sítě lží o sexu a sexualitě, které jim nakonec zničí život, okradou je o jejich nevinnost a vytvoří v nich zmatek ohledně toho, co Family Planning údajně chrání – ohledně jejich skutečné identity.“

Tato organizace, jejímž sloganem je „pozitivní sexuální zdraví“, vytvořila v roce 2002 učební materiály pro školy s názvem „Potvrdit rozmanitost“. Tento dokument byl nedávno aktualizován a vybízí již pětileté školáky, aby se identifikovali s jedním z navrhovaných pohlaví, protože právě to definuje jejich skutečnou identitu.

Organizace Family Planning významným způsobem ovlivňovala Směrnice pro sexuální výchovu určené ředitelům škol, dozorčím radám a učitelům, jež v roce 2015 vydalo ministerstvo školství. Tento dokument je plný terminologie podporující revoluci genderové ideologie.

Ale Loretz zdůrazňuje, že Family Planning a jejich nohsledi vše špatně pochopili. „Celá tato rozmanitost sexuality nemá nic společného s realitou lidského těla ani nijak nesouvisí s rodinou, vztahy nebo láskou,“ říká. „Závisí jen na tom, jak se cítíte, a... vy si nemůžete vybrat, jak se chcete cítit, to nelze vůbec nijak ovládat.“

Pokud jde o sexuální výchovu, chtějí rodiče pro své děti něco jiného a chtějí mít právo vykonávat svou roli prvořadých učitelů svých dětí. „Rodiče chtějí, aby jejich děti rostly ve ctnostech, vytvářely pevná a uctivá přátelství a pochopily, že manželství uzavřené mezi jedním mužem a jednou ženou je institucí, která zaručuje dítěti základní právo znát svou matku a svého otce a být jimi milováno.“

Toto video je již druhé v řadě, které odhaluje praktiky organizace Family Planning New Zealand. Odkazuje na práci Gabriele Kuby, autorky knihy „Globální sexuální revoluce“, a Americké akademie pediatrů, kteří žádají rodiče, aby odolávali a odmítali všechny strategie, které vedou děti k tomu, aby přijímaly jako normální život fyzického nebo chirurgického zosobnění opačného pohlaví.

S ohledem na silné důkazy, které odhalují skutečnost schovávající se za milá slova tolerance, rozmanitost a svoboda, Loretz vyzývá rodiče: „Je načase, aby se rodiče opět stali skutečnými rodiči a vzali si zpět právo vychovávat svoje děti tak, jak uznají za vhodné. Nyní je čas jednat. Naše děti se na nás spoléhají, že za ně budeme bojovat a chránit je.“26. 09. 2016, LifeSiteNews