Nanebevzetí Panny Marie / so 15. srpen 2020

Historie slavnosti: Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Pann... (pokračování)

Co skutečně znamená Mexico City Policy

V úterý 14. března se několik poslanců Evropského parlamentu ujalo slova během debaty věnované rozhodnutí vlády USA znovu zavést „Mexico City Policy“, která přerušuje financování nevládních organizací, jež poskytují interrupce. Poslanci, kteří vyjádřili své politování nad tímto rozhodnutím – které je zcela mimo pravomoci EU – hovořili tak, jako kdyby existovalo právo nevládních organizací dostávat finance z veřejných prostředků ...

Co skutečně znamená Mexico City Policy

Žádné právo pro nevládní organizace získávat prostředky z veřejných zdrojů neexistuje. Jejich výroky se zakládaly spíše na ideologických důvodech než na faktech.

Prohlášení tohoto druhu nemají v procesech EU žádnou právní hodnotu. „Sexuální a reprodukční zdraví a práva“ zůstávají v kompetenci členských států a Evropská komise opakovaně uvedla, že „podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie nemá EU žádné kompetence ohledně politiky týkající se interrupcí na národní úrovni, a proto nemůže zasahovat do politiky členských států v této oblasti“.

To také znamená, že EU by neměla financovat potraty ve třetích zemích, jak samotná Komise prohlásila v odpovědi na evropskou občanskou iniciativu „Jeden z nás“: „V plném souladu se zásadami ICPD rozvojová pomoc EU nepodporuje potraty jako metodu plánování rodičovství.“

Aby se tyto skutečnosti vyjasnily, vydala Evropská federace sdružení katolických rodin (FAFCE) leták o Mexico City Policy. Tento leták nastiňuje, co Mexico City Policy znamená, a připomíná, že se v žádném případě nejedná o nové opatření. Bylo zavedeno Reaganovou administrativou v roce 1984 a střídavě bylo rušeno demokratickými prezidenty a znovu zaváděno republikány.

Leták mimo jiné připomíná, že:

Spojené státy nesnižují svůj příspěvek na globální zdraví a plánované rodičovství. Pokud některé organizace přijdou o prostředky, které dostávaly z USA, budou tyto prostředky dostupné pro jiné nevládní organizace.

Nefinancování potratů jako metody plánovaní rodičovství ve skutečnosti umožňuje navýšení finančních prostředků pro jiná zdravotnická zařízení, například ta, která pečují o zdraví matek a novorozenců nebo umožňují bezpečné porody.

Potrat jako metoda plánování rodiny je zakázán ve většině rozvojových zemí. Pokud nevládní organizace v těchto zemích poskytují potraty, porušují zákon. Pokud lobbují za jejich legalizaci, nevyužívají finanční prostředky na „služby na záchranu života“, jak tvrdí, a tyto prostředky by mohly být lépe využity prostřednictvím jiných nevládních organizací, které skutečně poskytují zdravotní služby.

16. 03. 2017, FAFCE