sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí

Papež František schválil dekrety, které potvrzují zázraky na přímluvu dvou fatimských dětí, blahoslavených Františka (1908-1919) a Hyacinty (1910-1920) Martových (foto), kteří zemřeli v dětském věku. Při audienci kardinála Amata podepsal papež také další dekrety. Uznání zázraku na přímluvu kapucínského kněze bl. Angela da Acri (1669-1739), občanským jménem Luca Antonio Falcone.

Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí

Dále mučednictví Božích služebníků Josého Maria Fernándeze Sáncheze a 32 druhů, kněží a bratří z misijní kongregace založené sv. Vincentem z Pauly a šesti laiků zavražděných z nenávisti k víře v roce 1936 ve Španělsku.

Uznáno bylo také mučednictví indické řeholnice z řádu klarisek, Reginy Marie Vattalilové, zavražděné z nenávisti k víře 25. února 1995.

Další tři dekrety deklarují heroické ctnosti:

kapucínského kněze Daniela da Samarate (1876-1924), občanským jménem Felice Rossini;

zakladatelky řeholní kongregace baziliánských sester sv. Makríny, Macriny Raparelli (1893-1970), občanským jménem Elena;

fokolarínské laičky Daniely Zanetta (1962-1986), která zemřela ve 23 letech na vzácnou chorobu, kterou trpěla od narození.

Svatý otec rovněž schválil hlasování členů Kongregace, které se vyslovilo pro kanonizaci mučedníků zavražděných v 17. století v Brazílii:

kněží Ondřeje de Soveral a Ambrože Francesco Ferro, laik Matouše Moreira a dalších 27 druhů, zavražděných z nenávisti k víře 16. července a 3. října 1645;

mladých mučedníků z Mexika zavražděných v roce 1529: Kryštofa, Antonína a Jana, kteří byli blahořečeni v roce 1990 Janem Pavlem II. a jsou považováni za patrony Mexika, ale také celého amerického kontinentu.

24. 03. 2017, rv