Květná neděle / ne 5. duben 2020

Nazývá se také pašijová, protože se čtením pašijí (které nahrazuje kázání) přip... (pokračování)

Misionáři zabití v roce 2017

V roce 2017 bylo na celém světě zabito 23 katolických pastoračních pracovníků: 13 kněží, 1 řeholní bratr, 1 řeholní sestra, 6 laiků. V osmi uplynulých letech byla místem, kde bylo zabito nejvíce pastoračních pracovníků, Amerika – s 11 zabitými pastoračními pracovníky (8 kněží, 1 řeholní bratr, 2 laici); v Africe bylo zabito 10 pastoračních pracovníků (4 kněží, 1 řeholnice, 5 laiků); v Asii byli zabiti 2 pastorační pracovníci (1 kněz, 1 laik).

Misionáři zabití v roce 2017

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v letech 2000 až 2016 na celém světě zabito 424 pastoračních pracovníků včetně 5 biskupů.

Jak je tomu již určitou dobu, seznam sestavený agenturou Fides nezahrnuje pouze misionáře ad gentes v přísném slova smyslu, ale všechny pastorační pracovníky, kteří zahynuli násilnou smrtí. Nenavrhujeme pro ně používat výraz „mučedníci“, pokud není užit ve svém etymologickém smyslu „svědkové“, protože je na Církvi, aby posoudila jejich možné zásluhy, a také kvůli nedostatku dostupných informací o většině případů, pokud jde o jejich život, a dokonce i okolnosti jejich smrti.

Opět byla většina pastoračních pracovníků zabita při pokusech je oloupit a v některých případech při násilných útocích, což je známkou klimatu morálního úpadku, ekonomické a kulturní chudoby, jež vyvolává násilí a nebere ohledy na lidský život.

V takovýchto situacích kněží, řeholníci a laici sdílejí stejný všední život s běžnými lidmi a vnášejí do něj konkrétní hodnoty jejich evangelijního svědectví jako známky naděje. Ti, kdo byli zabiti, tvoří jen špičku ledovce, jelikož seznam pastoračních pracovníků či prostě katolíků, kteří byli napadeni, biti, oloupeni a bylo jim vyhrožováno, a také katolických organizací sloužících celé populaci, které byly napadeny, poškozeny či vypleněny, by byl jistě velmi dlouhý. Provizorní seznam, který každoročně sestavuje agentura Fides, musí být tedy ještě doplněn o dlouhý seznam mnoha těch, o kterých nemáme žádné zprávy, těch, kteří ve všech koutech světa platí svým životem za své svědectví o víře v Krista. Sotvakdy vede vyšetřování prováděné místními úřady k odhalení a usvědčení pachatelů a podněcovatelů těchto vražd či k nalezení důvodů, proč byly spáchány.

Typickým příkladem je soud s pachateli vraždy španělského jezuitského misionáře Vicenta Canase, který byl zabit roku 1987 v Brazílii. Při prvním soudním řízení konaném v roce 2006 byli obvinění propuštěni pro nedostatek důkazů. Nové řízení konané letos 29. a 30. listopadu vedlo k odsouzení pachatele, který zůstal jako jediný z těch, kdo byli původně obviněni, doposud na živu.

12. 01. 2018, Fides

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >