sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Nový film Pavel, apoštol Ježíše Krista: Jim Caviezel v jedné z hlavních rolí

Byl zveřejněn oficiální trailer k velmi očekávanému filmu „Pavel, apoštol Ježíše Krista“. Film režírovaný Andrewem Hyattem líčí apoštolovy poslední dny za císaře Nerona, jež trávil v římském vězení, kde čekal na popravu. Stejně jako v biblickém vyprávění jej navštěvuje svatý Lukáš a sepisuje dějiny prvotní Církve, popisuje misijní cesty, při nichž bylo šířeno evangelium a které jsou zaznamenány ve Skutcích apoštolských. Tento příběh je fascinující nejen kvůli Lukášově nebezpečné cestě (císař byl rozhodnut křesťany vyhladit), ale také kvůli Pavlově úžasné proměně.

Nový film Pavel, apoštol Ježíše Krista: Jim Caviezel v jedné z hlavních rolí

Saul byl původně farizej nenávidící Ježíše, jeden z největších pronásledovatelů Kristových následovníků, který se snažil bránit to, co považoval za pravý judaismus. Byl to zákoník, horlivý jak v odsuzování křesťanů (původně to byl hanlivý termín, který znamenal „malý Kristus“), tak ve snaze o sebeospravedlnění dodržováním rituálních předpisů zapsaných v Tóře.

Saul nepřestával vyhrožovat komukoli, kdo věřil, že Ježíš je Mesiáš, který vstal z mrtvých. Jako přední farizej schvaloval ukamenování Štěpána, prvního služebníka židovské sekty tehdy známé jako „Cesta“.

Ale při své krvavé misi, při níž chtěl v Damašku zatýkat a stíhat učedníky, se Saul setkal se vzkříšeným Pánem.

„Zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe,“ uvádí Písmo, „a Saul padl na zem.“

Potom uslyšel hlas, který ho oslovil jménem. „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Byl to Ježíš, který byl ukřižován a jehož smrt římské úřady potvrdily.

Je to delší příběh, ale toto zjevení změnilo Saula natolik, že zbytek svého života zasvětil přesvědčování druhých, že Ježíš je Mesiáš. Cestoval po tehdy známém světě – urazil více než 15 000 kilometrů pěšky a na lodi –, aby zvěstoval Krista, kterého dříve nenáviděl. A jeho jméno se změnilo, ze Saula se stal Pavel.

Jim Caviezel, který hrál Ježíše v „Umučení Krista“, je zde obsazen do role svatého Lukáše. Svatého Pavla hraje James Faulkner (Panství Downton, Hra o trůny).

„Jméno Saul znamená ,velký‘. Jméno Pavel znamená ,malý‘,“ řekl Caviezel ohromeným studentům katolické univerzity na Summitu pro vedoucí pracovníky 2018. „Když jsme pracovali na tomto filmu, pochopil jsem, že změnou jednoho písmenka se můžeme stát velkými v Božích očích. Ale je nutné, abychom se sami stali malými, chceme-li být velkými. To je cesta světců, taková je cesta svatosti a to je způsob, jak se Saul stal svatým Pavlem.“

Hyatt řekl, že jediným zdrojem pro scénář byla Bible. Vytvořil nicméně fiktivní postavu Mauritia, vězeňského strážce, který nemůže pochopit, „jak tento starý, zlomený muž dokáže čelit takové hrozbě“.

„Bude to opravdu krásný, dojemný film s nádherným závěrem,“ řekl Faulkner (Pavel). „Je nám jasně nabídnuta spása.“

Pavel, apoštol Ježíše Krista bude do kin uveden ve středu Svatého týdne, 28. března.

Caviezel je věřící katolík, který nazval potrat „největší morální vadou západního světa“. S režisérem Melem Gibsonem rovněž pracuje na pokračování „Utrpení Krista“, které se zaměří na vzkříšení.

05. 02. 2018, LifeSiteNews

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >