sv. Jan Kapistránský / st 23. říjen 2019

Pocházel z Capestranu, vystudoval práva a začal kariéru ve službách neapolského... (pokračování)

Eucharistii nelze sdílet s přáteli jako pivo nebo koláč

Svaté přijímání je výhradně pro katolíky nacházející se ve stavu milosti a nelze ho sdílet mezi přáteli jako pivo nebo koláč, řekl bývalý poradce dvou papežů. Nigerijský kardinál Francis Arinze prohlásil, že veškeré kroky k rozšíření přístupu k eucharistii pro rozvedené katolíky, kteří uzavřeli nový sňatek, a pro nekatolické manželské partnery katolíků představují pro církevní učení o eucharistii „vážný“ problém.

Eucharistii nelze sdílet s přáteli jako pivo nebo koláč

23. května v rozhovoru pro Catholic News Service se výslovně ohradil vůči výkladu apoštolské exhortace papeže Františka z roku 2016 Amoris Laetitia, který by za určitých podmínek umožňoval přijímat eucharistii rozvedeným katolíkům, kteří uzavřeli nový sňatek, aniž by jejich předchozí manželství bylo zneplatněno.

„Pokud se člověk rozvede a uzavře nový sňatek (aniž by jeho předchozí manželství bylo zneplatněno), je to problém,“ řekl Arinze a dodal, že Ježíš učil, že takový stav je cizoložstvím. „My jsme toto učení nevytvořili,“ řekl pětaosmdesátiletý kardinál, který působil jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za pontifikátu svatého Jana Pavla II. a Benedikta XVI. „Je to Kristovo učení.“

„Nemůžeme být milosrdnější než Kristus,“ pokračoval. „Pokud někdo z nás tvrdí, že má svolení od Krista změnit jeden z hlavních příkazů, které nám dal v evangeliu, rádi bychom viděli toto svolení a také podpis.“

„Vidíte, že je to nemožné,“ řekl. „I kdyby se změnou souhlasili všichni biskupové, nenastala by. Je to velmi vážný problém, protože se dotýká víry o svaté eucharistii a také toho, že manželství mezi křesťany, kteří spolu žijí, nelze zrušit a žádná lidská moc je nemůže rozloučit. Je to velice závažné.“

V rozhovoru, který probíhal v benediktinském klášteře Buckfast Abbey, Arinze rovněž řekl, že udělování eucharistie protestantským manželským partnerům není otázkou pohostinnosti. Řekl, že ač ostatním křesťanům přeje dobro, je důležité pochopit, že „svatá eucharistie není soukromým vlastnictvím, o které se můžeme dělit s přáteli“. „Nabídnout jim můžeme čaj nebo láhev piva. O to se můžeme s přáteli podělit,“ vysvětlil Arinze.

„Nejde jen o to, že si vzájemně jeden druhému přejeme dobro. Po mši můžete jít do refektáře a vypít šálek čaje nebo sklenici piva a dát si kousek koláče. To je v pořádku. Ale mše je něco jiného,“ dodal.

„Nesmíme přehlížet učení Církve,“ řekl. „Eucharistická slavnost při mši není ekumenická bohoslužba. Není to shromáždění těch, kdo věří v Krista a kdo pro tu příležitost připravili modlitby, je to oslava tajemství Krista, který za nás zemřel na kříži, který učinil chléb svým tělem a víno svou krví a řekl apoštolům ,to čiňte na mou památku’.

„Slavení eucharistie při mši je slavností věřícího společenství – těch, kdo věří v Krista, jsou spojeni ve víře, ve svátostech a při svatém přijímání... jednoty Církve s jejich pastýřem, jejich biskupem a papežem. Toto splečenství slaví svatou eucharistii. Kdokoli, kdo není členem tohoto společenství, tam vůbec nezapadá,“ řekl. Uvedl, že protestanté, kteří si přejí přijímat eucharistii v katolických kostelích, by se měli stát katolíky. „Přijďe, nechte se přijmout do Církve a potom můžete přijímat eucharistii sedmkrát týdně. Jinak to nejde,“ řekl Arinze. Kardinál přiletěl 22. května z Říma do Anglie, aby se účastnil mše u příležítosti oslav tisíciletí kláštera Buckfast, jenž byl založen v roce 1018. Opatství nechal král Jindřich VIII. v 16. století během protestantské reformace rozpustit, ale před sto lety bylo restaurováno do původní podoby.

Rozhovor vznikl uprostřed kontroverzí ohledně pastorační příručky německých biskupů nazvané „Chodit s Kristem – ve stopách jednoty: Smíšená manželství a společná účast na eucharistii“. Tento dokument německé biskupy rozdělil a sedm z nich, včetně jednoho kardinála, požaduje zásah vatikánské Kongregace pro nauku víry, Papežské rady pro jednotu křesťanů a Papežské rady pro výklad legislativních textů.

Papež František pozval představitele německé biskupské konference a některé biskupy, kteří se proti směrnicím postavili, do Vatikánu k rozhovorům se zástupci těchto tří úřadů. Některé biskupské konference, například v Německu a na Maltě, vykládají tuto papežskou exhortaci liberálně, zatímco ostatní trvají na tom, že církevní učení a praxe zůstávají nezměněny a nezměnitelné.

26. 06. 2018, Crux