sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Mladí katolíci podepisují dopis na podporu Humanae vitae

Téměř 200 mladých katolíků podepsalo otevřený dopis vyjadřující jejich podporu učení encykliky Humanae vitae. Dopis, který v tomto týdnu zveřejnil list Catholic Herald, chválí výzvu encykliky k cudnosti a popisuje ji jako „krásnou a prorockou“. „Žít v čistotě je náročné a znamená to jít proti současné kultuře, ale je to prospěšné pro vztahy,“ uvádějí signatáři.

Mladí katolíci podepisují dopis na podporu Humanae vitae

„Připomíná nám to, že člověk, který nás přitahuje, není věcí k použití, ale rovnoprávná lidská bytost, kterou máme milovat, ctít a jednat s ní s úctou.“

I když připouštějí, že učení Humanae vitae je možná „nemoderní“, dodávají, že to neznamená, že by bylo nepravdivé.

„Sex nikdy nemůže být skutečně nezávazný, protože je ve své podstatě naplněn smyslem – a to vzájemnou láskou manželů a otevřeností novému životu. Proto je třeba respektovat integritu pohlavního aktu. Svolení k sexu má naplňovat jeho plný význam, že se manželé mohou jeden druhému plně darovat ve vzájemné lásce.

Dopis přichází před říjnovou synodou o mládeži, kdy se biskupové budou zabývat pastoračními přístupy Církve k mladým lidem. Pracovní dokument pro synodu uvádí, že mladí katolíci jsou názorově rozděleni v otázkách, jako je sexualita a gender.

Dopis přichází také po podobném prohlášení u příležitosti 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae, které podepsalo 500 britských kněží. Duchovní v něm uvedli, že pro budoucnost našeho národa, jak katolíků, tak nekatolíků, je nezbytná „pravá ,lidská ekologie‘, znovuobjevení přirozenosti a respektování lidské důstojnosti“.

„Navrhujeme znovu objevit poselství Humanae vitae, ne jenom ve věrnosti evangeliu, ale jako klíč k uzdravení a opravdovému rozvoji naší společnosti.“

Plné znění dopisu:

Říká se, že katolické učení o antikoncepci zaostává za „společenskými změnami“ (dopis, 22. června). Nesmíme se však nechat zmást a nepovažovat to, co je nemoderní, za nepravdivé. Žít v čistotě je náročné a znamená to jít proti současné kultuře, ale je to prospěšné pro vztahy. Připomíná nám to, že člověk, který nás přitahuje, není věcí k použití, ale rovnoprávná lidská bytost, kterou máme milovat, ctít a jednat s ní s úctou. Filosofka Elizabeth Anscombeová správně podotkla, že „v této antikoncepční době“ začíná být sex pokládán za „nic víc než jakýsi druh vášnivějšího polibku, který by mohlo být nezdvořilé odmítnout“.

V jádru cudnosti je prostá, avšak revoluční myšlenka, že jsme stvořeni pro lásku a že sexualita nám byla dána proto, abychom toto poslání naplňovali. Proto, jak řekl papež František, „Božím obrazem je manželský pár“. Sex nikdy nemůže být skutečně nezávazný, protože je ve své podstatě naplněn smyslem – a to vzájemnou láskou manželů a otevřeností novému životu. Proto je třeba respektovat integritu pohlavního aktu. Svolení k sexu má naplňovat jeho plný význam, že se manželé mohou jeden druhému plně darovat ve vzájemné lásce.

Jakožto mladí katoličtí laici žijící v Británii, kteří se domnívají, že toto učení o sexualitě je krásné a prorocké, bychom proto rádi potvrdili, že encyklika Humanae vitae je pro naši generaci – a jistě i pro následující generace – velmi důležitá.04. 07. 2018, Catholic Herald