sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Nezákonná nebo nemorální rozkoš umožňuje rozkvět moderního otroctví

Lidé se stali mimoděk závislými na moderním otroctví, aby získali levné zboží a nedovolenou rozkoš, řekl kardinál Vincent Nichols. Lidé spoléhají na moderní otroctví, aby získali levné zboží, řekl kardinál. Kardinál a arcibiskup z Westminsteru varoval před návratem ekonomiky založené na otroctví a řekl, že otrokářství se znovu stává „jednou z nejvýnosnějších zločineckých aktivit na světě“.

Nezákonná nebo nemorální rozkoš umožňuje rozkvět moderního otroctví

Prohlásil, že ač se jedná o zlo svým rozsahem srovnatelné se zneužíváním dětí, běžní lidé si často ani neuvědomují, že jsou někdy „součástí řetězce nabídky a poptávky“, který způsobuje, že na světě asi 40 milionů lidí – z nichž podle odhadů třetinu tvoří děti – žije v otroctví.

„Jejich osud pro nás nesmí být něčím vzdáleným,“ prohlásil kardinál 8. ledna při kázání v katedrále v Buenos Aires na svátek sv. Josefíny Bakhity, patronky obětí obchodu s lidmi.

„Musíme si uvědomit, že i my jsme součástí dynamiky života, která vede k jejich zotročení,“ řekl kardinál Nichols, předseda biskupské konference Anglie a Walesu.

„Tak či onak jsme součástí řetězce nabídky a poptávky, jehož důsledkem je zotročování,“ pokračoval.

„Chceme levnější zboží, nezákonnou nebo nemorální rozkoš, laciné služby pro naše tělo nebo pro naše auto,“ řekl. „Jsme součástí poptávky, kterou uspokojují novodobí otroci, součástí procesů, díky nimž je toto otrokářství jednou z nejvýnosnějších zločineckých aktivit na světě.“

Kardinál navštívil Argentinu jako předseda organizace Santa Marta, celosvětové aliance katolických biskupů, vlivných osobností vymáhajících právo, řeholních společenství a nevládních organizací, které společně bojují proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi. Byl členem britské delegace, jež se 8. - 11. února účastnila místní konference organizace Santa Marta.

Kardinál Nichols v kázání řekl, že obchodování s lidmi je „ostudou pro lidstvo“ a že „hlas jeho obětí stejně jako obětí zneužívání dětí je hlasem, kterým k nám volá Ježíš“.

„Musíme se stále znovu a znovu učit, jak správně naslouchat tomuto volání, jak ho nechat vstoupit do našeho srdce,“ řekl a dodal, že tento úkol „není snadný, protože sami sebe neustále chráníme výmluvami a protichůdnými požadavky.“

Ale shromážděným věřícím připomněl, že každá oběť obchodování s lidmi je v podstatě vězněm, který byl zbaven nezávislosti, a ti, „kdo si myslí, že takového člověka vlastní“, s ním krutě zacházejí.

Konferenci pořádala argentinská biskupská konference ve spolupráci s radou latinskoamerických biskupů a účastnili se jí i zástupci argentinské federální policie.

01. 03. 2019, Catholic News Service, catholicherald.co.uk