sv. Veronika Giuliani / čt 9. červenec 2020

Pochází ze střední Itálie. V necelých 17 letech vstoupila ke kapucínkám v Città di Castello. Byla svědomitá a horlivá v tuhé kázni. Toužila osvojit si božské rozjímání, podobat se ukřižovanému Kristu. O vánoc... (pokračování)

Vzrůstá povědomí amerických katolíků o pronásledování křesťanů

46 procent amerických katolíků tvrdí, že pronásledování křesťanů na celém světě je „velmi závažné“. Téměř polovina amerických katolíků tvrdí, že pronásledování křesťanů na celém světě je „velmi závažné“, což je oproti loňskému roku nárůst o 16 procent, jak vyplývá z nového průzkumu provedeného papežskou charitativní organizací Pomoc církvi v nouzi.

Vzrůstá povědomí amerických katolíků o pronásledování křesťanů

Navzdory zvyšujícímu se povědomí američtí katolíci hodnotili obchodování s lidmi, chudobu a uprchlickou krizi jako naléhavější problémy, než je pronásledování křesťanů ve světě, uvádí studie.

„Je povzbudivé vidět, že se u amerických katolíků zvyšuje povědomí a zájem o pronásledování křesťanů,“ uvedl v prohlášení z 19. března George Martin, předseda americké pobočky organizace Pomoc církvi v nouzi.

„Zjistilo se, že obchodování s lidmi, chudoba a uprchlická krize získávají u amerických katolíků větší pozornost než pronásledování křesťanů,“ dodal a prohlásil, že „průzkum naznačuje, že by se katolická církev v USA jak na úrovni farností, tak i diecézí měla více zabývat problémem pronásledování křesťanů ve světě.“

Studie zkoumala, míru povědomí amerických katolíků o pronásledování křesťanů ve světě; o zemích a regionech, kde jsou křesťané nejvíce pronásledováni; jaké konkrétní opatření a přístupy by chtěli, aby Spojené státy a západní vlády přijaly na ochranu pronásledovaných křesťanů; jejich názor na to, do jaké míry papež, jejich biskupové a jejich farnosti upřednostňují problematiku pronásledování křesťanů a co by podle vlastního názoru mohli a měli dělat oni sami.

Pouze 19 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že se jejich farnost velmi zabývá problémem pronásledování křesťanů ve světě, což představuje pokles z loňských 37 procent. Navíc 22 procent odpovědělo, že si nejsou jisti zájmem své farnosti o toto téma.

Pouze 24 procent amerických katolíků se domnívá, že se jejich biskup „velmi angažuje“ v problematice pronásledování křesťanů, ačkoli více než polovina odpověděla, že se podle jejich názoru papež František v této otázce „velmi angažuje“.

Na otázku, co by oni sami měli dělat na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě američtí katolíci nejvýše hodnotili modlitbu, poté zvyšování povědomí na úrovni farností, finanční podporu organizací zabývajících se pomocí pronásledovaným křesťanům a kontaktování svých kongresmenů. Průzkum však zjistil, že téměř polovina amerických katolíků v loňském roce nepodpořila žádnou organizaci pomáhající pronásledovaným křesťanům.

Studie vznikla v době zvyšujícího se pronásledování křesťanů v mnoha zemích světa. Pomoc církvi v nouzi vydala v loňském listopadu zprávu, která upozorňuje na 38 zemí, v nichž dochází k výraznému porušování náboženské svobody, a ve více než polovině těchto zemí se podmínky náboženských menšin od roku 2016 ještě zhoršily. Mezi významné státy, v nichž dochází k pronásledování křesťanů, patří Čína, kde komunistická vláda brutálně brání praktikování náboženství navzdory prozatímní dohodě s Vatikánem ze září 2018, jež měla zmírnit napětí mezi věrnou „podzemní“ církví a státem podporovaným Vlasteneckým sdružením čínských katolíků, uvádí se ve zprávě.

V dalších zemích včetně Jižní Koreje, Saúdské Arábie, Jemenu a Eritreje byly „podmínky náboženských menšin již tak špatné, že by sotva mohly být ještě horší,“ dodává zpráva. Islámský extrémismus posilovaný konfliktem mezi sunnitským a šíitským islámem, je zodpovědný za pronásledování, kterému čelí náboženské menšiny ve 22 z 38 uvedených zemích.

Mezináboženský konflikt se v poslední době vyostřuje v Nigérii, kde při srážkách mezi křesťanskými a muslimskými pastevci v uplynulých několika týdnech zemřelo nejméně 120 lidí a podle zpráv z místních zdrojů si v minulých letech vyžádaly tisíce lidských životů.20. 04. 2019, Catholic Herald